הודעה בפורוםצילומיםגלית ‏22.10.12
הודעה בפורוםצילומיםד"ר ליסה רביב-זילקה ‏22.10.12
הודעה בפורוםבבקשה עזרה דחוףףף!בעיות ברגליים ‏21.10.12
הודעה בפורוםבבקשה עזרה דחוףףף!ד"ר ליסה רביב-זילקה ‏22.10.12
הודעה בפורוםדחוף שאלה לפרופסוראיילל ‏21.10.12
הודעה בפורוםדחוף שאלה לפרופסורד"ר ליסה רביב-זילקה ‏22.10.12
הודעה בפורוםMRI מוחניר ‏18.10.12
הודעה בפורוםMRI מוחד"ר ליסה רביב-זילקה ‏21.10.12
הודעה בפורוםלימפדנופאתיה בילדהשרה ‏17.10.12
הודעה בפורוםלימפדנופאתיה בילדהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏18.10.12
הודעה בפורוםעזרה דחופהעמית ‏16.10.12
הודעה בפורוםעזרה דחופהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏18.10.12
הודעה בפורוםצילום בית החזהיפית ‏15.10.12
הודעה בפורוםצילום בית החזהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏18.10.12
הודעה בפורוםשאלהגילי ‏15.10.12
הודעה בפורוםשאלהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏18.10.12
הודעה בפורוםשאלה חשוב לי מאודר.ד ‏14.10.12
הודעה בפורוםשאלה חשוב לי מאודד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.10.12
הודעה בפורוםשאלה חשוב לי מאודר ‏15.10.12
הודעה בפורוםהמשך- סי טי נגע היפודנסי בטחולד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.10.12
הודעה בפורוםבדיקת כבד. מה עדיף , CT או MRI ?ד"ר ליסה רביב-זילקה ‏12.10.12
הודעה בפורוםמיפוי עצמותאביבית ‏12.10.12
הודעה בפורוםמיפוי עצמותד"ר ליסה רביב-זילקה ‏12.10.12
הודעה בפורוםדאגה: פענוח ממצא לוואי CTד"ר ליסה רביב-זילקה ‏12.10.12
הודעה בפורוםהמשךמהמ"ז ‏13.10.12
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת PET CTאבי ‏9.10.12
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת PET CTד"ר ליסה רביב-זילקה ‏12.10.12
הודעה בפורוםשאלה לגבי הפניה לMRIד"ר ליסה רביב-זילקה ‏12.10.12
הודעה בפורוםפיענוח הכתוב ב-אם אר איד"ר ליסה רביב-זילקה ‏12.10.12
הודעה בפורוםאיזו בדיקה עדיפה סי.טי או אם.אר.אייד"ר ליסה רביב-זילקה ‏12.10.12
הודעה בפורוםפענוח mri מוחדנה ‏5.10.12
הודעה בפורוםפענוח mri מוחד"ר ליסה רביב-זילקה ‏6.10.12
הודעה בפורוםפענוח mri מוחדנה ‏12.10.12
הודעה בפורוםפענוח צילום רנטגןא.ש ‏4.10.12
הודעה בפורוםפענוח צילום רנטגןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏6.10.12
הודעה בפורוםMRI \CT Arthrogram + Reliabilityברק קורן ‏4.10.12
הודעה בפורוםMRI \CT Arthrogram + Reliabilityד"ר ליסה רביב-זילקה ‏6.10.12
הודעה בפורוםפיענוח תוצאת CTוסים ‏3.10.12
הודעה בפורוםפיענוח תוצאת CTד"ר ליסה רביב-זילקה ‏6.10.12
הודעה בפורוםCT קרינה נמוכהעדי ‏24.9.12
הודעה בפורוםCT קרינה נמוכהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏29.9.12
הודעה בפורוםבדיקת eegר.ד ‏21.9.12
הודעה בפורוםבדיקת eegד"ר ליסה רביב-זילקה ‏24.9.12
הודעה בפורוםבלוטת לימפה נפוחה וכואבתד"ר ליסה רביב-זילקה ‏24.9.12
הודעה בפורוםtrustגל ‏17.9.12
הודעה בפורוםtrustד"ר ליסה רביב-זילקה ‏19.9.12
הודעה בפורוםMekel scan בתינוקגלי ‏17.9.12
הודעה בפורוםMekel scan בתינוקד"ר ליסה רביב-זילקה ‏19.9.12
הודעה בפורוםTransillumination לגנגילוןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.9.12
הודעה בפורוםצילום רנטגןאמילי ‏12.9.12
הודעה בפורוםצילום רנטגןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.9.12
הודעה בפורוםצילום CTעדי ‏12.9.12
הודעה בפורוםצילום CTד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.9.12
הודעה בפורוםמיפוי עצמותשחר ‏11.9.12
הודעה בפורוםמיפוי עצמותד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.9.12
הודעה בפורוםצילום רנטגן של ריאותיהודית ‏9.9.12
הודעה בפורוםצילום רנטגן של ריאותד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.9.12
הודעה בפורוםסי. טי. ראשRS ‏8.9.12
הודעה בפורוםסי. טי. ראשד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.9.12
הודעה בפורוםCTבטן ואגן וואי ספיקת כליות גבוליד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.9.12
הודעה בפורוםתוצאות סי.טי.צילום חזהסקרנית ‏6.9.12
הודעה בפורוםתוצאות סי.טי.צילום חזהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏8.9.12