הודעה בפורוםMRIמאיה ‏7.6.12
הודעה בפורוםMRIד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםMRIמאיה ‏10.6.12
הודעה בפורוםליפומהליאת ‏6.6.12
הודעה בפורוםליפומהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםתוצאות של CT בטןאלכס ‏5.6.12
הודעה בפורוםתוצאות של CT בטןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםMri ראש בהריוןיפית ‏5.6.12
הודעה בפורוםMri ראש בהריוןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםבדיקת מ.ר.איJulia ‏5.6.12
הודעה בפורוםבדיקת מ.ר.איד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםMRI מוח ועמוד שדרה צוואריד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםMRI+ CT אנגיוחופי ‏4.6.12
הודעה בפורוםMRI+ CT אנגיוד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםMRI+ CT אנגיוחופי ‏9.6.12
הודעה בפורום"ציור אינטרסטיציאלי מוגברד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםתצלום בית חזהאשר ‏1.6.12
הודעה בפורוםתצלום בית חזהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.6.12
הודעה בפורוםצילום רנטגןאורן ‏30.5.12
הודעה בפורוםצילום רנטגןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.6.12
הודעה בפורוםצלום חזה PA LATירון ‏29.5.12
הודעה בפורוםצלום חזה PA LATד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.6.12
הודעה בפורוםCT חזהסניור ‏29.5.12
הודעה בפורוםCT חזהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏29.5.12
הודעה בפורוםהמשך...מאיה ‏28.5.12
הודעה בפורוםהמשך...ד"ר ליסה רביב-זילקה ‏29.5.12
הודעה בפורוםלרגיולוגית - לא קיבלתי תשובהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏29.5.12
הודעה בפורוםפעונות תוצאה בדיקת MRIד"ר ליסה רביב-זילקה ‏28.5.12
הודעה בפורוםפענוח תוצאות אולטרסאונד בטןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏25.5.12
הודעה בפורוםצילום בטן סקירהtal ‏24.5.12
הודעה בפורוםצילום בטן סקירהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏25.5.12
הודעה בפורוםבדיקת MRIחופי ‏23.5.12
הודעה בפורוםבדיקת MRIד"ר ליסה רביב-זילקה ‏24.5.12
הודעה בפורוםקרנותאורה ‏23.5.12
הודעה בפורוםקרנותד"ר ליסה רביב-זילקה ‏24.5.12
הודעה בפורוםCT בהריוןאני ‏21.5.12
הודעה בפורוםCT בהריוןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏22.5.12
הודעה בפורוםנסיגה באורך הכלייה אצל נערד"ר ליסה רביב-זילקה ‏22.5.12
הודעה בפורוםקרנותמאיה ‏17.5.12
הודעה בפורוםקרנותד"ר ליסה רביב-זילקה ‏21.5.12
הודעה בפורוםשאלה לרדיולוגיתמאיה ‏17.5.12
הודעה בפורוםשאלה לרדיולוגיתד"ר ליסה רביב-זילקה ‏21.5.12
הודעה בפורוםבלוטת לימפה מוגדלת בצווארד"ר ליסה רביב-זילקה ‏21.5.12
הודעה בפורוםבלוטת לימפה מוגדלתאתי ‏17.5.12
הודעה בפורוםבלוטת לימפה מוגדלתד"ר ליסה רביב-זילקה ‏21.5.12
הודעה בפורוםלהלן הפענוח: MRI פרקי לסתד"ר ליסה רביב-זילקה ‏17.5.12
הודעה בפורוםלרדיולוגית...מאיה ‏16.5.12
הודעה בפורוםלרדיולוגית...ד"ר ליסה רביב-זילקה ‏17.5.12
הודעה בפורוםקרינהדנה ‏16.5.12
הודעה בפורוםקרינהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏17.5.12
הודעה בפורוםצלום ריאותנטע ‏15.5.12
הודעה בפורוםצלום ריאותד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.5.12
הודעה בפורוםדלקת ריאותמתן ‏13.5.12
הודעה בפורוםדלקת ריאותד"ר ליסה רביב-זילקה ‏14.5.12
הודעה בפורוםלא הבנתי כלום ממה שכתוב בפענוח...ד"ר ליסה רביב-זילקה ‏13.5.12
הודעה בפורוםצילום בית החזהנטליה ‏10.5.12
הודעה בפורוםצילום בית החזהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏11.5.12
הודעה בפורוםMRI לסתמאיה ‏10.5.12
הודעה בפורוםMRI לסתד"ר ליסה רביב-זילקה ‏11.5.12
הודעה בפורוםהמשך...מאיה ‏11.5.12