הודעה בפורוםצ'יסטות בכליהאורלי ‏20.6.12
הודעה בפורוםצ'יסטות בכליהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏20.6.12
הודעה בפורוםהתנפחות של העפעפייםעינב ‏19.6.12
הודעה בפורוםהתנפחות של העפעפייםד"ר ליסה רביב-זילקה ‏20.6.12
הודעה בפורוםMRI בטן ואגןאסנת ‏12.6.12
הודעה בפורוםMRI בטן ואגןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.6.12
הודעה בפורוםשאלה ct ראשמ.מ ‏11.6.12
הודעה בפורוםשאלה ct ראשד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.6.12
הודעה בפורוםצילום ירכיים AP+FROGpilpel ‏9.6.12
הודעה בפורוםצילום ירכיים AP+FROGד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.6.12
הודעה בפורוםכאבים במפשעתאירנה ‏9.6.12
הודעה בפורוםכאבים במפשעתד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.6.12
הודעה בפורוםMRIמאיה ‏7.6.12
הודעה בפורוםMRIד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםMRIמאיה ‏10.6.12
הודעה בפורוםליפומהליאת ‏6.6.12
הודעה בפורוםליפומהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםתוצאות של CT בטןאלכס ‏5.6.12
הודעה בפורוםתוצאות של CT בטןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםMri ראש בהריוןיפית ‏5.6.12
הודעה בפורוםMri ראש בהריוןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםבדיקת מ.ר.איJulia ‏5.6.12
הודעה בפורוםבדיקת מ.ר.איד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםMRI מוח ועמוד שדרה צוואריד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםMRI+ CT אנגיוחופי ‏4.6.12
הודעה בפורוםMRI+ CT אנגיוד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםMRI+ CT אנגיוחופי ‏9.6.12
הודעה בפורום"ציור אינטרסטיציאלי מוגברד"ר ליסה רביב-זילקה ‏9.6.12
הודעה בפורוםתצלום בית חזהאשר ‏1.6.12
הודעה בפורוםתצלום בית חזהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.6.12
הודעה בפורוםצילום רנטגןאורן ‏30.5.12
הודעה בפורוםצילום רנטגןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.6.12
הודעה בפורוםצלום חזה PA LATירון ‏29.5.12
הודעה בפורוםצלום חזה PA LATד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.6.12
הודעה בפורוםCT חזהסניור ‏29.5.12
הודעה בפורוםCT חזהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏29.5.12
הודעה בפורוםהמשך...מאיה ‏28.5.12
הודעה בפורוםהמשך...ד"ר ליסה רביב-זילקה ‏29.5.12
הודעה בפורוםלרגיולוגית - לא קיבלתי תשובהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏29.5.12
הודעה בפורוםפעונות תוצאה בדיקת MRIד"ר ליסה רביב-זילקה ‏28.5.12
הודעה בפורוםפענוח תוצאות אולטרסאונד בטןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏25.5.12
הודעה בפורוםצילום בטן סקירהtal ‏24.5.12
הודעה בפורוםצילום בטן סקירהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏25.5.12
הודעה בפורוםבדיקת MRIחופי ‏23.5.12
הודעה בפורוםבדיקת MRIד"ר ליסה רביב-זילקה ‏24.5.12
הודעה בפורוםקרנותאורה ‏23.5.12
הודעה בפורוםקרנותד"ר ליסה רביב-זילקה ‏24.5.12
הודעה בפורוםCT בהריוןאני ‏21.5.12
הודעה בפורוםCT בהריוןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏22.5.12
הודעה בפורוםנסיגה באורך הכלייה אצל נערד"ר ליסה רביב-זילקה ‏22.5.12
הודעה בפורוםקרנותמאיה ‏17.5.12
הודעה בפורוםקרנותד"ר ליסה רביב-זילקה ‏21.5.12
הודעה בפורוםשאלה לרדיולוגיתמאיה ‏17.5.12
הודעה בפורוםשאלה לרדיולוגיתד"ר ליסה רביב-זילקה ‏21.5.12
הודעה בפורוםבלוטת לימפה מוגדלת בצווארד"ר ליסה רביב-זילקה ‏21.5.12
הודעה בפורוםבלוטת לימפה מוגדלתאתי ‏17.5.12
הודעה בפורוםבלוטת לימפה מוגדלתד"ר ליסה רביב-זילקה ‏21.5.12
הודעה בפורוםלהלן הפענוח: MRI פרקי לסתד"ר ליסה רביב-זילקה ‏17.5.12
הודעה בפורוםלרדיולוגית...מאיה ‏16.5.12
הודעה בפורוםלרדיולוגית...ד"ר ליסה רביב-זילקה ‏17.5.12