הודעה בפורוםשבר בשני הפטישוניםשואל ‏11.9.17
הודעה בפורוםCT או MRIיאיר ‏1.11.16
הודעה בפורוםCT או MRIיאיר ‏1.11.16
הודעה בפורוםהבהרה:יאיר ‏2.11.16
הודעה בפורוםכבד שומניאייל ‏6.8.16
הודעה בפורוםCTE/MREיעל ‏3.8.16
הודעה בפורוםהזרקה אוטומטיתטוני ‏23.7.16
הודעה בפורוםCT בפעם ה6נירית ‏1.5.16
הודעה בפורוםCT חזהאנונימית ‏23.3.16
הודעה בפורוםאבחון פגיעה עצביתlodvik ‏14.3.16