הודעה בפורוםדרגת שיליה 1 בסקירת מערכות ראשונהפרופ' ירון צלאל ‏17.8.17
הודעה בפורוםאולטראסונד צלקת ניתוח קיסריפרופ' ירון צלאל ‏17.8.17
הודעה בפורוםבדיקת אולטרסאונדtal ‏13.8.17
הודעה בפורוםבדיקת אולטרסאונדפרופ' ירון צלאל ‏17.8.17
הודעה בפורוםעצמות ארוכות קצרות-שבוע 36. מודאגתפרופ' ירון צלאל ‏12.8.17
הודעה בפורוםתוצאות שקיםות עורפיתפרופ' ירון צלאל ‏10.8.17
הודעה בפורוםעובר גדולמונה ‏16.7.17
הודעה בפורוםעובר גדולפרופ' ירון צלאל ‏17.7.17
הודעה בפורוםדרושיםפרופ' ירון צלאל ‏17.7.17
הודעה בפורוםעורק בודד בחבל הטבוררותם ‏12.7.17
הודעה בפורוםעורק בודד בחבל הטבורפרופ' ירון צלאל ‏17.7.17
הודעה בפורוםחוסר התגרמות בדיגיט אמצעי בזרת הידפרופ' ירון צלאל ‏31.5.17
הודעה בפורוםאנטי די לאחר מי שפירעמית ‏17.5.17
הודעה בפורוםאנטי די לאחר מי שפירפרופ' ירון צלאל ‏20.5.17
הודעה בפורוםבטא ו אולטרסאונדיעל ‏16.5.17
הודעה בפורוםבטא ו אולטרסאונדפרופ' ירון צלאל ‏20.5.17
הודעה בפורוםהמטומה טיסהמיטל ‏15.5.17
הודעה בפורוםקיצור צוואר ומשפךשיר ‏14.5.17
הודעה בפורוםקיצור צוואר ומשפךפרופ' ירון צלאל ‏20.5.17
הודעה בפורוםUS אגן קטןשוש ‏4.5.17
הודעה בפורוםהקף ראש עוברמודאגת ‏4.4.17
הודעה בפורוםהקף ראש עוברפרופ' ירון צלאל ‏15.4.17
הודעה בפורוםסקירהש ‏4.4.17
הודעה בפורוםסקירהפרופ' ירון צלאל ‏15.4.17
הודעה בפורוםהשתרשותשירה ‏2.4.17
הודעה בפורוםהשתרשותפרופ' ירון צלאל ‏15.4.17
הודעה בפורוםחיסון אנטי dאנונימי ‏21.3.17
הודעה בפורוםחיסון אנטי dפרופ' ירון צלאל ‏30.3.17
הודעה בפורוםקשיי נשימה תאומים שילייה אחתפרופ' ירון צלאל ‏30.3.17
הודעה בפורוםמי שפירש ‏15.3.17
הודעה בפורוםמי שפירפרופ' ירון צלאל ‏30.3.17
הודעה בפורוםציסטה בהריוןנעמי ‏7.3.17
הודעה בפורוםביוץלירז ‏19.2.17
הודעה בפורוםסקירה מוקדמתגיל ‏16.2.17
הודעה בפורוםסקירת מערכות 3אא ‏9.2.17
הודעה בפורוםתוצאות תבחין מרובעענת ‏2.1.17
הודעה בפורוםבהמשך לשיליה קדמיתרוני ‏8.12.16