הודעה בפורוםקעור עצב הראיהדידי ‏17.7.13
הודעה בפורוםקעור עצב הראיהד"ר גבי שמש ‏25.7.13
הודעה בפורוםטיפות FMLאלי ‏10.7.13
הודעה בפורוםטיפות FMLד"ר גבי שמש ‏22.7.13
הודעה בפורוםלייזר מניעת גלאוקומהד"ר גבי שמש ‏6.7.13
הודעה בפורוםלייזר liתמי ‏18.6.13
הודעה בפורוםלייזר liד"ר גבי שמש ‏25.6.13
הודעה בפורוםקטרקט וגלואוקומהמרים ‏29.5.13
הודעה בפורוםקטרקט וגלואוקומהד"ר גבי שמש ‏8.6.13
הודעה בפורוםעיורון מגלקומהklm ‏29.5.13
הודעה בפורוםעיורון מגלקומהד"ר גבי שמש ‏8.6.13
הודעה בפורוםטיפות לגלואוקומה- טשטושד"ר גבי שמש ‏8.6.13
הודעה בפורוםתופעה בינייםחנה ‏28.5.13
הודעה בפורוםתופעה בינייםד"ר גבי שמש ‏8.6.13
הודעה בפורוםניתוח קטרקט לחולה גלאוקומהד"ר גבי שמש ‏18.5.13
הודעה בפורוםהגנב השקט של הראייהדפנה ‏8.5.13
הודעה בפורוםהגנב השקט של הראייהד"ר גבי שמש ‏18.5.13
הודעה בפורוםתת-לחץ בעיןשמואל ‏30.4.13
הודעה בפורוםתת-לחץ בעיןד"ר גבי שמש ‏5.5.13
הודעה בפורוםגלאוקומה ותרופה אנטי חרדתיתד"ר גבי שמש ‏29.4.13
הודעה בפורוםגלאוקומהרמי ‏22.4.13
הודעה בפורוםגלאוקומהד"ר גבי שמש ‏29.4.13
הודעה בפורוםGMSדניאל ‏18.4.13
הודעה בפורוםGMSד"ר גבי שמש ‏20.4.13
הודעה בפורוםגלאוקומה וג'ילקסנורית ‏3.4.13
הודעה בפורוםגלאוקומה וג'ילקסד"ר גבי שמש ‏3.4.13
הודעה בפורוםתופעות לוואי לטפות עיניים.דוד טבעון ‏30.3.13
הודעה בפורוםתופעות לוואי לטפות עיניים.ד"ר גבי שמש ‏2.4.13
הודעה בפורוםקסלטן, גלאוטן וטרוואטןד"ר גבי שמש ‏2.4.13
הודעה בפורוםפוזנר שולסמן סינדרוםגיתה ‏20.3.13
הודעה בפורוםפוזנר שולסמן סינדרוםד"ר גבי שמש ‏26.3.13
הודעה בפורוםטיפול בגלאוקומהעדי ‏18.3.13
הודעה בפורוםטיפול בגלאוקומהד"ר גבי שמש ‏2.4.13
הודעה בפורוםSLT ניתוח לייזר בגלקומהד"ר גבי שמש ‏17.3.13
הודעה בפורוםשדה ראיהיוסי ‏7.3.13
הודעה בפורוםשדה ראיהד"ר גבי שמש ‏9.3.13
הודעה בפורוםרפואה משלימהמשלים ‏6.3.13
הודעה בפורוםרפואה משלימהד"ר גבי שמש ‏9.3.13
הודעה בפורוםלחץ בעיןיקטן ‏6.3.13
הודעה בפורוםלחץ בעיןד"ר גבי שמש ‏9.3.13
הודעה בפורוםלחץ בעינייםשני ‏4.3.13
הודעה בפורוםלחץ בעינייםד"ר גבי שמש ‏9.3.13
הודעה בפורוםכאב עניים וראשניקיטה ‏29.1.13
הודעה בפורוםכאב עניים וראשד"ר גבי שמש ‏29.1.13
הודעה בפורוםטיפול בגלאוקומהשני ‏17.1.13
הודעה בפורוםטיפול בגלאוקומהד"ר גבי שמש ‏26.1.13
הודעה בפורוםדלקת עינים אלרגיתרחל ‏15.1.13
הודעה בפורוםדלקת עינים אלרגיתד"ר גבי שמש ‏26.1.13
הודעה בפורוםטיסה וקפיצותבן יצחק ‏15.1.13
הודעה בפורוםטיסה וקפיצותד"ר גבי שמש ‏26.1.13
הודעה בפורוםניקוז 3י.ניר ‏15.1.13
הודעה בפורוםניקוז 3ד"ר גבי שמש ‏26.1.13
הודעה בפורוםניקוז 2-י.ניר ‏15.1.13
הודעה בפורוםניקוזי.ניר ‏15.1.13
הודעה בפורוםגליאקומהגלית ‏14.1.13
הודעה בפורוםגליאקומהד"ר גבי שמש ‏26.1.13
הודעה בפורוםניקוז גלאקומהעובד ‏11.1.13
הודעה בפורוםניקוז גלאקומהד"ר גבי שמש ‏11.1.13