הודעה בפורום6 \ 6 ?יוסי ‏12.3.10
הודעה בפורום6 \ 6 ?ד"ר אודרי קפלן ‏13.3.10
הודעה בפורוםבדיקות שדה ראיהחני ‏9.3.10
הודעה בפורוםבדיקות שדה ראיהד"ר אודרי קפלן ‏13.3.10
הודעה בפורוםקטרקט וניוון רשתיתתמר כהן ‏9.3.10
הודעה בפורוםקטרקט וניוון רשתיתד"ר אודרי קפלן ‏9.3.10
הודעה בפורוםשדה ראיהצ ‏7.3.10
הודעה בפורוםשדה ראיהד"ר אודרי קפלן ‏9.3.10
הודעה בפורוםגלאוקומה וקטרקטסתיו ‏3.3.10
הודעה בפורוםגלאוקומה וקטרקטד"ר אודרי קפלן ‏4.3.10
הודעה בפורוםהחלמה לאחר קאטארטירושלים ‏25.2.10
הודעה בפורוםהחלמה לאחר קאטארטד"ר אודרי קפלן ‏27.2.10
הודעה בפורוםcrvoרוסלן ‏23.2.10
הודעה בפורוםcrvoד"ר אודרי קפלן ‏27.2.10
הודעה בפורוםעינייםכהן שמעון ‏20.2.10
הודעה בפורוםעינייםד"ר אודרי קפלן ‏27.2.10
הודעה בפורוםאפטר קטרקטנורית ‏18.2.10
הודעה בפורוםאפטר קטרקטד"ר אודרי קפלן ‏27.2.10
הודעה בפורוםגלאקומהסימה ‏17.2.10
הודעה בפורוםגלאקומהד"ר אודרי קפלן ‏27.2.10
הודעה בפורוםטשטושסוס ‏14.2.10
הודעה בפורוםטשטושד"ר אודרי קפלן ‏14.2.10
הודעה בפורוםקטרקט אצל תינוק בן 11 חודשיםד"ר אודרי קפלן ‏8.2.10
הודעה בפורוםקאטרקט בגיל 36רויטל עובד ‏7.2.10
הודעה בפורוםקאטרקט בגיל 36ד"ר אודרי קפלן ‏8.2.10
הודעה בפורוםאבצס ותסנין בקרנית העיןד"ר אודרי קפלן ‏8.2.10
הודעה בפורוםשאלהגל ‏2.2.10
הודעה בפורוםשאלהד"ר אודרי קפלן ‏8.2.10
הודעה בפורוםלחץ עיניאפרת ‏2.2.10
הודעה בפורוםלחץ עיניד"ר אודרי קפלן ‏8.2.10
הודעה בפורוםאמנם לא בנושא הפורום. זקוקה לעזרהשלום רב. זקוקה לעזרה ‏31.1.10
הודעה בפורוםאמנם לא בנושא הפורום. זקוקה לעזרהד"ר אודרי קפלן ‏8.2.10
הודעה בפורוםניתוח לייזר וקטרקטאלון ‏29.1.10
הודעה בפורוםניתוח לייזר וקטרקטד"ר אודרי קפלן ‏30.1.10
הודעה בפורוםריטוט בעין לאחר ניתוח קטרקטד"ר יורם ולטוך ‏28.1.10
הודעה בפורוםריטוט בעין לאחר ניתוח קטרקטד"ר אודרי קפלן ‏30.1.10
הודעה בפורוםגלאוקומהאפרת ‏27.1.10
הודעה בפורוםגלאוקומהד"ר אודרי קפלן ‏8.2.10
הודעה בפורוםגלאוקומהאפרת ‏27.1.10
הודעה בפורוםגלאוקומהד"ר אודרי קפלן ‏8.2.10
הודעה בפורוםגלאוקומה - התנהגות טיפול שמרניד"ר אודרי קפלן ‏23.1.10
הודעה בפורוםקאטראט מיזערילימור ישראל ‏21.1.10
הודעה בפורוםקאטראט מיזעריד"ר אודרי קפלן ‏23.1.10
הודעה בפורוםחשד לגלואוקומהאלעד ‏19.1.10
הודעה בפורוםחשד לגלואוקומהד"ר אודרי קפלן ‏23.1.10
הודעה בפורוםניוון ברשתיתנילי ‏18.1.10
הודעה בפורוםניוון ברשתיתד"ר אודרי קפלן ‏23.1.10
הודעה בפורוםעכירות בעיןמודאגת ‏15.1.10
הודעה בפורוםעכירות בעיןד"ר אודרי קפלן ‏23.1.10
הודעה בפורוםבדיקת OCTמיכל ‏13.1.10
הודעה בפורוםבדיקת OCTד"ר אודרי קפלן ‏23.1.10
הודעה בפורוםניתוח קטרקטאהרון ‏7.1.10
הודעה בפורוםניתוח קטרקטד"ר אודרי קפלן ‏13.1.10
הודעה בפורוםגלאקומהאלבר ‏2.1.10
הודעה בפורוםגלאקומהד"ר אודרי קפלן ‏13.1.10
הודעה בפורוםבדיקת שדה ראיהסיגל ‏30.12.09
הודעה בפורוםבדיקת שדה ראיהד"ר אודרי קפלן ‏13.1.10
הודעה בפורוםלאחר קטרקט-הילות סביב תאורהד"ר אודרי קפלן ‏13.1.10
הודעה בפורוםגלאקומהחגית ‏26.12.09
הודעה בפורוםגלאקומהד"ר אודרי קפלן ‏28.12.09
הודעה בפורוםקטרקטREרות ‏22.12.09
הודעה בפורוםקטרקטREד"ר אודרי קפלן ‏28.12.09
הודעה בפורוםקטרקטרות ‏22.12.09
הודעה בפורוםקטרקטד"ר אודרי קפלן ‏22.12.09
הודעה בפורוםקטרקט וסכנת איבוד ראייהד"ר אודרי קפלן ‏12.12.09