הודעה בפורוםהפחתת לחץ תוך עיני בעזרת מריחואנהד"ר אודרי קפלן ‏18.10.09
הודעה בפורוםשאלהסוס ‏13.10.09
הודעה בפורוםשאלהד"ר אודרי קפלן ‏18.10.09
הודעה בפורוםנכות עקב גלאוקומהאבי ‏12.10.09
הודעה בפורוםנכות עקב גלאוקומהד"ר אודרי קפלן ‏18.10.09
הודעה בפורוםעינייםאני ‏12.10.09
הודעה בפורוםעינייםד"ר אודרי קפלן ‏12.10.09
הודעה בפורוםגלאוקומה ונהיגהאבי ‏11.10.09
הודעה בפורוםגלאוקומה ונהיגהד"ר אודרי קפלן ‏12.10.09
הודעה בפורוםהרחבת אישונים אצל תינוקד"ר אודרי קפלן ‏30.9.09
הודעה בפורוםשאלה בקשר לשדה ראייהג בראשית ‏23.9.09
הודעה בפורוםשאלה בקשר לשדה ראייהד"ר אודרי קפלן ‏30.9.09
הודעה בפורוםOCTאורי ‏21.9.09
הודעה בפורוםOCTד"ר אודרי קפלן ‏27.9.09
הודעה בפורוםOCTד"ר אודרי קפלן ‏30.9.09
הודעה בפורוםכאבים בעינייםורדית ‏17.9.09
הודעה בפורוםכאבים בעינייםד"ר אודרי קפלן ‏19.9.09
הודעה בפורוםחשד לגלאוקומהדניאל ‏12.9.09
הודעה בפורוםחשד לגלאוקומהד"ר אודרי קפלן ‏19.9.09
הודעה בפורוםשאלהג בראשית ‏6.9.09
הודעה בפורוםשאלהד"ר אודרי קפלן ‏7.9.09
הודעה בפורוםלחץ תוך עינידן ‏5.9.09
הודעה בפורוםלחץ תוך עיניד"ר אודרי קפלן ‏6.9.09
הודעה בפורוםשאלהגבראשית ‏1.9.09
הודעה בפורוםשאלהד"ר אודרי קפלן ‏5.9.09
הודעה בפורוםתיקוןג בראשית ‏23.8.09
הודעה בפורוםתיקוןד"ר אודרי קפלן ‏25.8.09
הודעה בפורוםהתיעצותג בראשית ‏23.8.09
הודעה בפורוםהתיעצותד"ר אודרי קפלן ‏25.8.09
הודעה בפורוםמיגרנה רטינאליתנעמי ‏21.8.09
הודעה בפורוםמיגרנה רטינאליתד"ר אודרי קפלן ‏23.8.09
הודעה בפורוםהמשך לשאלה ניתוח גלאוקומהד"ר אודרי קפלן ‏19.8.09
הודעה בפורוםהיפרדות זגוגית העייניםד"ר אודרי קפלן ‏19.8.09
הודעה בפורוםעשה ואל תעשה אחרי ניתוח קטרקטד"ר אודרי קפלן ‏9.8.09
הודעה בפורוםאדמומיות לאחר נתוח פטריגיוםד"ר אודרי קפלן ‏1.8.09
הודעה בפורוםבדיקות הנדרשות לפני ניתוח קטארקד"ר אודרי קפלן ‏25.7.09
הודעה בפורוםניתוח גלואוקומהליאור ‏22.7.09
הודעה בפורוםניתוח גלואוקומהד"ר אודרי קפלן ‏25.7.09
הודעה בפורוםמומחה או רופא יניים רגילד"ר אודרי קפלן ‏25.7.09
הודעה בפורוםקטרקט - ילדה עם אובאיטיסד"ר אודרי קפלן ‏25.7.09
הודעה בפורוםקטרקט - ילדה עם אובאיטיסד"ר אודרי קפלן ‏25.7.09
הודעה בפורוםפענוח CT עינייםרוזה ‏15.7.09
הודעה בפורוםפענוח CT עינייםד"ר אודרי קפלן ‏20.7.09
הודעה בפורוםרטינובלסטומהשילה ‏13.7.09
הודעה בפורוםרטינובלסטומהד"ר אודרי קפלן ‏15.7.09
הודעה בפורוםסחרחורותשירי ‏9.7.09
הודעה בפורוםסחרחורותד"ר אודרי קפלן ‏15.7.09
הודעה בפורוםעובי קרניתchen ‏25.6.09
הודעה בפורוםעובי קרניתד"ר אודרי קפלן ‏5.7.09
הודעה בפורוםניתוחי עינייםשרה ‏23.6.09
הודעה בפורוםניתוחי עינייםד"ר אודרי קפלן ‏5.7.09
הודעה בפורוםטיפול גלאוקומהפיני ‏19.6.09
הודעה בפורוםטיפול גלאוקומהד"ר אודרי קפלן ‏5.7.09
הודעה בפורוםקסלטאןאודי ‏7.6.09
הודעה בפורוםקסלטאןד"ר אודרי קפלן ‏13.6.09
הודעה בפורוםגלאוקומהאודי ‏4.6.09
הודעה בפורוםגלאוקומהד"ר אודרי קפלן ‏4.6.09
הודעה בפורוםגלאוקמה...יוסי ‏30.5.09
הודעה בפורוםגלאוקמה...ד"ר אודרי קפלן ‏4.6.09
הודעה בפורוםגלאוקמה...ד"ר אודרי קפלן ‏4.6.09
הודעה בפורוםקסאלטאןניב ‏22.5.09
הודעה בפורוםקסאלטאןד"ר אודרי קפלן ‏24.5.09
הודעה בפורוםקרוקנברג קלהאורלי ‏22.5.09
הודעה בפורוםקרוקנברג קלהד"ר אודרי קפלן ‏24.5.09