הוספת הודעה פורום פיזיותרפיה ופציעות ספורט - ראש הפורום

עזרה בפיענוח MRI של הברך

דותן ליזרוביץ(12.4.2013, 12:33)

כמות מוגברת במידה בינונית של בברך. נראה מצב לאחר שחזור של ה-PCL עםקיבוע מתכתי בפמור ובטיביה. ה-PCL המשוחזר מעובה ובתוכו פסים של סיגנל גבוה .באופן עקרוני קיים רצף של מרבית הרצועה. קדמית ל-PCL נראה מוקד של סיגנל נמוך בכל הרצפים המהווהכנראה מוקד מתכתי. ארטיפקטים פרמגנטיים נראים בתוך חלל הברך. MCL,ACL,ו-LCL שמורים. מניסקוס לטרלי דיסקואידי. נראה קרע בגוף המניסקוס הלטרלי בשול העליון- מניסקוס מדיאלי תקין. נראית בצקת לשדית בפמור ובטיביה באזור תת-קורטיקלי במיוחד בצד המדיאלי ובאזור אינטר-קונדילרי. מנגנון האקסטנציה תקין. הרטינקולום שמור. אני מעוניין להבין מה הפיענוח אומר לגבי הברך תודה.