פורום הטרדה מינית - ראש הפורום

מה כדאי לעשות?

ויצו - עו"ד בלה כהן(1.8.2002, 11:40)

ראשית,

כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד שיש בה כדי לפגוע באדם אחר הינה הטרדה מינית - אין זה משנה האם המתנהג הינו בעל מניע מיני או אחר.

העובדה הינה שכיום ההתנהגות מציקה לך ופוגעת בך.

איני יודעת מיהם המטרידים ( האם מדובר בעובדים/ בבוס/ בלקוחות) בכל אופן - יש מקרים שעל פי החוק המוטרד/ת צריכה להפנות את תשומת לב המטריד לכל שהיא אינה מסכימה להתנהגות ויש מקרים שאין בכך צורך ( למשל כשהמדובר בניצול של יחסי מרות/ תלות/ חינוך - או למשל כשהמדובר בהתייחסות מבזה ומשפילה זהו מצב המובן מאליו כהתנהגות שלילית ולכן אין צורך בהבהרה.

במקרה שלך מכיוון שיתכן שבעבר יתכן ששידרת כי אין לך בעיה עם ההתנהגות רצוי שתבהירי כי ההתנהגות אינה מקובלת עליך.

במקרים בהם התנהגות המטריד היא לכאורה חיובית ועשויה להראות כחיזור - תגובתך תהיה קריטית לקביעה האם ההתנהגות הינה הטרדה מינית.

אי הסכמה להתנהגות עליך להביע בצורה שאינה משתמעת לשני פנים - עליך להיות ברורה וחד משמעית - הבהירי למטרידים שאינך מסכימה עם התנהגותם!

רצוי כי ההטרדה ואי הסכמתך להתנהגות תתועד - למשל: מכתב למטריד ושמירת העותק אצלך/ פניה למטריד/ים בנוכחות אנשים אחרים והבהרה כי ההתנהגות אינה מקובלת עליך/ נהלי תרשומת של ההתנהגות - מתי ארעה ואיך הגבת/ בנידה והמדובר בהטרדה מילולית - הקליטי

נשאלת השאלה מה גודל החברה בא את עובדת - האם יש ממונה - אם כן פני אליו - אם לא את יכולה לפנות למנכ"ל/ למנהל כ"א ( רצוי מאד בכתב) ולספר כי את מוטרדית ובאיזה אופן ולבקש לדאוג לכך כי ההטרדות יפסקו. על פי החוק המעביד חייב מיידית לטפל בכך ואם לא תהיה מוטלת עליו האחריות הפלילית והאזרחית.

בהצלחה!!

בלה