פורום הטרדה מינית - ראש הפורום

תשובת המשך

ויצו - עו"ד בלה כהן(3.10.2002, 17:14)

אלי - בדיחה על הומוסקסואליות יש לה הקשר מיני מעצם טיבה. לעומת זאת בדיחה על אדם דתי/ רוסי אחר אין לה כל הקשר מיני מעצם מיני אלא אם הבדיחה עצמה בעלת אופי מיני .

לא קורה כלום אם מספרים בדיחה בעלת הקשר מיני לאדם - אין זה מעשה של הטרדה ( על אחת כמה וכמה אם הדיחה מחיקה את אותו אדם).

המעשה יכול להפוך להטרדה מקום בו האדם מבקש שיפסיקו לספר בדיחות כאלו בנוכחותו כי הן מטרידות אותו/ פוגעות בו - במידה והמספר ממשיך לעשות כן למרות הבקשה - זה יהפוך להטרדה מינית.

מקרה אחר בו לא צריך לבקש מקום בןו ברור שהבדיחה פוגעת באדם ומעליבה אותו.

אז אין לך מה לרוץ למשטרה!