פורום הטרדה מינית - ראש הפורום

הטרדה מינית

ויצו - עו"ד בלה כהן(27.11.2002, 14:54)

מאחר ולמיטב הבנתי ואינכם מכירים האחד את השני ואין בניכם יחסי מרות - היית צריכה להעיר לו - במידה והוא ממשיך - אין ספק שזוהי הטרדה מינית.

התנהגות יכולה להחשב להטרדה גם מבלי צורך להעיר אם ברור מטיבה שהיא מבזה ומשפילה. במקרה שלך לא ברור לי באיזה קונטקסט הוא חיבק ונישק את ידך והאם היה לו ברור שזוהי התנהגות שמטרידה אותך.