פורום הטרדה מינית - ראש הפורום

חוק למניעת הטרדה מינית

נפגע מהחוק(14.12.2002, 10:37)

אין בכוונתי לומר שמדובר בתופעה שולית אך ברצוני לומר כי החוק במתכונתו הנכחית הוא חוק רע שכן אני עד ללא מעט מקרים שבהם בחורות/חיילות מנצלות את החוק ע"מ לקדם את ענייניהם האישיים בדרך של עלילת שווא כנגד גברים אם זה בעבודה האזרחית ואם זה בצה"ל.

מניסיון אישי לאחר פרשייה מעין זו אף זיכוי בדין אינו יכול להחזיר את המעוות וזה לא מובן מאליו שכל אחד יכול להתמודד עם סיטואציה מעין זו.

אני מציע לקרוא את מאמרם של פרופ' קרמניצר בנושא.