הוספת הודעההוספת תגובה פורום זכויות החולה - ראש הפורום

שאלה

מרכז מזו"ר(27.12.2011, 21:30)

לודמילה שלום רב,

לכל מטופל הזכות לעיין ולהעתיק את מלוא רשומותיו הרפואיות (אלא אם המטפל סובר שיש בכך כדי לסכן את המטופל). רשומה הרפואית כוללת מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל, עברו הרפואי, אבחון מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפול. עם זאת, הזכות לעיין ברשומה הרפואית אינה חלה על תרשומת אישית של המטפל, מאחר שזו אינה חלק מהרשומה הרפואית.

בברכה,

מרכז מזו"ר

הודעה בפורוםשאלהלודמילה ‏27.12.11
הודעה בפורוםשאלהמרכז מזו"ר ‏27.12.11
הודעה בפורוםשאלהלודמילה ‏28.12.11
הודעה בפורוםשאלהמרכז מזו"ר ‏30.12.11