הוספת הודעההוספת תגובה פורום זכויות החולה - ראש הפורום

ציטוסקופיה אבחנתית

מרכז מזו"ר(31.12.2011, 12:00)

שלום שלומי,

קופת החולים רשאית להפנות למוסדות רפואיים המצויים עמה בהסדר, ובלבד שיש בהם שירות זהה ושאין הדבר פוגע ברצף טיפולי.

עם זאת, הנך יכול להגיש ערעור על הסירוב להנפיק טופס 17 לנציבות קבילות הציבור של הקופה בה הנך מבוטח.

בברכה,

מרכז מזו"ר