הוספת הודעההוספת תגובה פורום זכויות החולה - ראש הפורום

מניעת מידע רפואי מניצולי שואה

משה(4.1.2012, 12:20)

אבי בן 86 ניצול שואה, המוכר על ידי משרד האוצר וביטוח לאומי. מטופל מזה מספר שנים במרפאה הפסיכוגריאטרית של קופת חולים כללית. בתחילה טופל אצל ד"ר סיגל ברי מנהל המרפאה ולפני כשנתיים כתוצאה מחוסר שביעות רצון עבר לטיפולה של ד"ר מורגנשטרן חנה ומאז מטופל אצלה.

מדי כמה שנים בשל התדרדרות מצבו של אבי אנו נאלצים לפנות לגורמים כמו ביטוח לאומי ומשרד האוצר על מנת להגדיל את סכום התמיכה לה הוא זכאי. בשל מצבו הנפשי והגופני הדורש טיפול אינטנסיבי יותר וההוצאות ההולכות וגדלות.

אנו לתומנו חשבנו כי המרפאה הפסיכוגריאטרית שהיא המעגל התומך הראשון המכיר את אבי ובא אתו במגע מתמשך תהא לנו לעזר בהבאת העובדות לאשורן כלפי הגורמים אליהם אנו פונים. אולם, לא רק שלא נתקלנו ברצון טוב ומידת שירות נאותה, אנו חשים כי הצוות הרפואי פועל באופן אקטיבי על מנת לסכל את סיכוייו של אבי להיטיב את מצבו. ובפועל הופך למכשול הראשון.

עקב פנייתנו דרך עורך דין ובר זומן אבי לוועדה רפואית מטעם משרד האוצר לדיון בתאריך -12/1/2012. עקב פניית הועדה אלינו המבקשת מסמכים חדשים פנינו לרופא המשפחה לקבל ריכוז המידע הפסיכוגריאטרי שהצטבר בתיקו. הפנייה לרופא המשפחה נעשתה בדצמבר והתברר כי ביקור שערך אבי במרפאה הפסיכוגריאטרית בספטמבר כלל לא תועד. סיכום לא נשלח אל הרופא המטפל. –עיקוב של כ-4 חודשים.

הרופא המטפל הפנה את אבי במכתב לאבחון במרפאה הפסיכוגריאטרית בציינו במפורש כי הוא ממבקש מכתב לוועדה הרפואית האמורה לדון במצבו. פניתי טלפונית למרפאה ובשיחה עם מרגלית האחראית האדמיניסטרטיבית היא מסרה לי כי ד"ר מורגנשטרן בחופשה וכי אין הם מוסרים מידע רפואי. רק לאחר שהתעקשותי כי מדובר במידע רפואי שלו החולה זכאי ויש בידי הפנייה אליהם והזמן דוחק ועברתי לד"ר סיגל מנהל המרפאה הוא אמר לי כי אם החולה מסוגל לקבל את המידע הם מוסרים לו זאת. יש לציין כי למרות שמדובר באדם עם הפרעות זיכרון לא ניתנה לו באף אחד מביקוריו תשובה או הנחייה בכתב לגבי מצבו הנפשי או הנחיות לגבי התרופות אותם הוא אמור לקחת.

בכל אופן, לאחר ששלחתי בפקס את הפנייתו של הרופא המטפל לאבחון במרפאה והודעתי למרפאה על מועד הועדה הרפואית זומן אבי לד"ר מורגנשטרן בתאריך 1/1/2011 ואני התלותי אליו.

מן הרגע הראשון זכינו ביחס עוין מצד ד"ר מורגנשטרן שהצהירה מראש שהיא "לא נותנת שום מכתב" גם הסבריי כי מדובר בוועדה רפואית שאמורה להמליץ על תמיכה כספית והקלה בטיפול באבי לא הועילו. במקום זאת החליטה הרופאה לעמת אותי טלפונית מול האחראית האדמיניסטרטיבית בטענה כי האחרונה אמרה לי בשיחה טלפונית לפנות למחלקה לרשומות רפואיות בקופה וגם אז לא נקבל אלא צילום תיק ולא חוות דעת. – להד"ם – מדוע זימנו אותנו אם מראש ידעו כי אין בכוונתם למסור מידע?!

את שיחתה אל הגברת מרגלית פתחה ד"ר מורגנשטרן במשפט "נמצאים אצלי משפחת שנון אנחנו עסוקים בהורדות ידיים" ובמשך השיחה אמרה בקול כדי שאנו נשמע "העבירו את דוד שנון אלי מד"ר סיגל כדי שהבעיות שלו יעברו אלי" מה שהביא להתפרצות מצד אבי כלפי ד"ר מורגנשטרן.

כאמור, ד"ר מורגנשטרן הודיעה מראש כי היא אינה מתכוונת למסור כל מידע או סיכום לא לנו ולא לרופא המטפל למרות המכתב שהופנה אליה. גם הצעתי שתכתוב את תשובתה לרופא המטפל נענתה בשלילה. בשל כך לא ראינו טעם לאפשר לה לבדוק את אבי ועזבנו את המקום.