הוספת הודעההוספת תגובה פורום זכויות החולה - ראש הפורום

החתמה על טופס ויתור סודיות

שלמה קולדר(5.1.2012, 1:45)

ביקרתי אצל רופא מסוים והוא דרש ממני לחתום טופס ויתור סודיות באם אני רוצה העתק מהביקור

יש חיכוכים גם ביני לבין קרובי משפחתו וחתימה ע טופס ויתור סודיות מאפשרת למסור מידע לכולם והוא מתעקש שאחתום טופס ויתור סודיות סטנדרטי

שמאפשר למסור מידע לחברות ביטוח חוקרים פרטיים משרדי עורכי דין ו....

הנל הגשתי נגד זה תביעה בבית דין לעבודה על שמכריח לחתום על טופס זה וגם לא הסכים למחוק