הוספת הודעההוספת תגובה פורום זכויות החולה - ראש הפורום

חשיפת מידע על ידי גיראטר

מרכז מזו"ר(24.1.2012, 12:07)

ארז שלום רב,

כעקרון מידע על מטופל הוא סודי, זולת זכותו של המטופל עצמו.

עם זאת, ישנם חריגים לכך בחוק, אולם אין במידע שמסרת בהודעתך, כדי לבחון האם חוסה תחת החריגים הללו באופן שמאפשר למטפל למסור את המידע לאחרים.

אתה מוזמן לפנות אלינו עם מידע נוסף במייל של המרכז: merkaz.mazor@gmail.com.

בברכה,

מרכז מזו"ר