הוספת הודעההוספת תגובה פורום זכויות החולה - ראש הפורום

תיק רפואי

מרכז מזו"ר(27.1.2012, 16:20)

שלום רב,

כמובן שגורם מטפל יכול לעיין בתיקך הרפוא, אולפ ככלל - המידע הרפואי בתיקך הוא שלך, וכל המעוניין לעיין בו זקוק לכתב ויתור סודיות מטעמך.

בברכה,

מרכז מזו"ר