הוספת הודעההוספת תגובה פורום זכויות החולה - ראש הפורום

החזר אמבולנס

מרכז מזו"ר(4.2.2012, 23:00)

שלום רב,

ככל שמקרה הפטירה ארע בבית הנפטר, במהלך קבלת טיפול על ידי הצוות הרפואי של האמבולנס, על הקופה לשאת בעלות.

לצורך מימוש הזכות יש להציג תעודת פטירה.

בברכה,

מרכז מזו"ר