הוספת הודעההוספת תגובה פורום זכויות החולה - ראש הפורום

טופס 17

מרכז מזו"ר(10.2.2012, 19:27)

רווית שלום רב,

קופת החולים הנעזבת מחויבת לתת לך את מלוא השירותים הרפואיים עד יום המעבר וגם בסמוך לאחר מכם, למשל כאשר הונפק טופס 17 לטיפול שהסתיים במועד שלאחר המעבר. לפיכך, לא צפויה להיות בעיה ונראה כי טופס ה- 17 יעמוד בתוקפו.

בברכה,

מרכז מזו"ר