הוספת הודעההוספת תגובה פורום זכויות החולה - ראש הפורום

הפרת סודיות רפואית

מרכז מזו"ר(8.4.2015, 13:10)

שלום רב,

עקרונית, הפרת הסודיות הרפואית יכולה להיות עילה לתביעה, אולם יש להיוועץ עם עו"ד העוסק בתחום, בפרט בשים לב לכך שהפרת הסודיות נעשתה אגב שגגה ולא באופן מכוון. מכל מקום, מרכז מזו"ר אינו עוסק בייעוץ משפטי מסוג זה.

עם זאת, ניתן להגיש תלונה בעניין לנציבות קבילות הציבור של קופת החולים או לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות, הן ביחס לטעות שארעה והן ביחס להתנהלות שלאחריה וחוסר הנכונות לסייע בתיקונה.

בברכה,

מרכז מזו"ר