הוספת הודעההוספת תגובה פורום זכויות החולה - ראש הפורום

סירוב קבלת פציינט ברפואה ציבורית

מרכז מזו"ר(8.4.2015, 13:17)

שלום רב,

חוק זכויות החולה קובע, כי כל מטופל (לרבות אצל רופא שיניים) זכאי לקבל טיפול רפואי נאות וללא שום הפליה שהיא, ולכן רופא השיניים לא יכול להימנע ממתן טיפול רפואי, שלא על רקע מקצועי, אלא על רקע הפלייה או חוסר סבלנות בלבד.

עם זאת, יש לשים לב, כי מגבלות מסוימות מחייבות טיפול רפואי מסוים ולעתים, מטעמים מקצועיים, רופא השיניים אינו מקבל את הפציינט, בשים לב לכך שאין לו את האפשרות המקצועית להעניק את הטיפול.

בברכה,

מרכז מזו"ר