הוספת הודעההוספת תגובה פורום זכויות החולה - ראש הפורום

התפתחות הילד - אבחנה רפואית

מרכז מזו"ר(19.7.2015, 9:13)

שלום רב,

מחיקת מידע מהתיק הרפואי על פי כלל איננה אפשרית. עם זאת, ככל שיש טעם מוצדק למחיקת המידע באפשרותך לפנות במכתב מנומק לנציב קבילות הציבור של הקופה ולבקש המחיקה. יצוין, כי מדובר בפרוצדורה לא פשוטה, שכן התיק הרפואי מהווה בסיס חשוב לטיפול רפואי בעתיד, וחשוב כי הדברים יתועדו בו לאשורם.

בברכה,

מרכז מזו"ר