הוספת הודעההוספת תגובה פורום זכויות החולה - ראש הפורום

חברות סיעוד בירושלים

מרכז מזור(16.1.2018, 9:39)

שלום רב,

מרכז מזו"ר אינו עוסק בעניינים מסוג זה, כי אם בזכויות מכוח חוק זכויות החולה וחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

מומלץ לפנות בשאלה זו לשירות המכונה אזרחים ותיקים.

בברכה,

מרכז מזו"ר