הודעה בפורוםעזרהחיים ‏20.12.11
הודעה בפורוםעזרהמרכז מזו"ר ‏21.12.11
הודעה בפורוםעזרהחיים ‏25.12.11
הודעה בפורוםעזרהמרכז מזו"ר ‏25.12.11
הודעה בפורוםעזרהחיים ‏25.12.11
הודעה בפורוםעזרהמרכז מזו"ר ‏2.1.12
הודעה בפורוםעזרה/,תשובהחיים ‏3.1.12
הודעה בפורוםתשלום לאמבולנסשי ‏19.12.11
הודעה בפורוםתשלום לאמבולנסמרכז מזו"ר ‏19.12.11
הודעה בפורוםתשלום לאמבולנסמרכז מזו"ר ‏21.12.11
הודעה בפורוםקבלת מרשם בקופת חולים מאוחדתמרכז מזו"ר ‏19.12.11
הודעה בפורוםפינוי באמבולנסיעקב מלקוש ‏15.12.11
הודעה בפורוםפינוי באמבולנסמרכז מזו"ר ‏16.12.11
הודעה בפורוםפנייה לרופא תעסוקתימרכז מזו"ר ‏14.12.11
הודעה בפורוםפנייה לרופא תעסוקתימרכז מזו"ר ‏15.12.11
הודעה בפורוםבדיקה לקראת מעבר קופת חוליםמרכז מזו"ר ‏14.12.11
הודעה בפורוםביקור במיוןאמי ‏13.12.11
הודעה בפורוםביקור במיוןמרכז מזו"ר ‏13.12.11
הודעה בפורוםשלום בתהכללית ‏13.12.11
הודעה בפורוםשלום בתבת ‏15.12.11
הודעה בפורוםתיק רפואי מבת החוליםמרכז מזו"ר ‏10.12.11
הודעה בפורוםעובד שנלקח לבי"ח באמצע העבודהמרכז מזו"ר ‏10.12.11
הודעה בפורוםטופס 17מרכז מזו"ר ‏5.12.11
הודעה בפורוםאשפוז בבית החוליםשי ‏3.12.11
הודעה בפורוםתודה על התגובהשי ‏13.12.11
הודעה בפורוםקלקסן 60 למסירהשירי ‏2.12.11
הודעה בפורוםחוסר וודאות של בעיה רפואיתמרכז מזו"ר ‏28.11.11
הודעה בפורוםרופא תעסוקתיבתיה ‏20.11.11
הודעה בפורוםרופא תעסוקתימרכז מזו"ר ‏21.11.11
הודעה בפורוםרופא תעסוקתימרכז מזו"ר ‏23.11.11
הודעה בפורוםמסירת תיק מעקב לבטל"אפסיכולוגית ‏13.11.11
הודעה בפורוםמסירת תיק מעקב לבטל"אמרכז מזו"ר ‏18.11.11
הודעה בפורוםמסירת תיק מעקב לבטל"אמרכז מזו"ר ‏22.11.11
הודעה בפורוםטופס 17גבי ‏10.11.11
הודעה בפורוםטופס 17מרכז מזו"ר ‏12.11.11
הודעה בפורוםטופס 17מרכז מזו"ר ‏12.11.11
הודעה בפורוםזכויות לפיזיותרפיה לאחר ניתוחמרכז מזו"ר ‏12.11.11
הודעה בפורוםזכויות לפיזיותרפיה לאחר ניתוחמרכז מזו"ר ‏12.11.11
הודעה בפורוםרשימת פסיכולוגים קופ"ח מאוחדתמרכז מזו"ר ‏12.11.11
הודעה בפורוםרשימת פסיכולוגים קופ"ח מאוחדתמרכז מזו"ר ‏12.11.11
הודעה בפורוםעזרה - גוש בצואר הרחםשני ‏31.10.11
הודעה בפורוםעזרה - גוש בצואר הרחםמרכז מזו"ר ‏31.10.11
הודעה בפורוםניתוח שרוולטל ‏29.10.11
הודעה בפורוםניתוח שרוולמרכז מזו"ר ‏29.10.11
הודעה בפורוםניתוח שרוולטל ‏2.11.11
הודעה בפורוםרשומה רפואיתיניב ‏27.10.11
הודעה בפורוםרשומה רפואיתמרכז מזו"ר ‏29.10.11
הודעה בפורוםרשומה רפואיתמרכז מזו"ר ‏29.10.11
הודעה בפורוםזכויות חולה אונקולוגי בפה ובגרוןאחד שלא יודע ‏25.10.11
הודעה בפורוםחוב למיוןאני ‏23.10.11
הודעה בפורוםחוב למיוןמרכז מזו"ר ‏29.10.11
הודעה בפורוםנסיעה באמבולנס ביום כיפורמרכז מזו"ר ‏29.10.11
הודעה בפורוםפינוי באמבולנסיגיל ‏23.10.11
הודעה בפורוםפינוי באמבולנסמרכז מזו"ר ‏29.10.11