הודעה בפורוםפגעו בי פיזית ורגשיתמירי ‏8.1.12
הודעה בפורוםפגעו בי פיזית ורגשיתמרכז מזו"ר ‏9.1.12
הודעה בפורוםהחתמה על טופס ויתור סודיותשלמה קולדר ‏5.1.12
הודעה בפורוםמעבר בין קופות החוליםאביבית ‏2.1.12
הודעה בפורוםמעבר בין קופות החוליםאלמוג ‏2.1.12
הודעה בפורוםמעבר בין קופות החוליםמרכז מזו"ר ‏2.1.12
הודעה בפורוםביטול מעבר בין קופות החוליםמרכז מזו"ר ‏2.1.12
הודעה בפורוםאבחנות שגויותמור ‏30.12.11
הודעה בפורוםאבחנות שגויותמרכז מזו"ר ‏31.12.11
הודעה בפורוםמעבר קופת חוליםאלמוג ‏30.12.11
הודעה בפורוםמעבר קופת חוליםמרכז מזו"ר ‏31.12.11
הודעה בפורוםמעבר קופת חוליםאלמוג ‏31.12.11
הודעה בפורוםמעבר קופת חוליםמרכז מזו"ר ‏1.1.12
הודעה בפורוםהצד המכוער של הביטוח הרפואינסים נחמה - שם אמיתי ‏29.12.11
הודעה בפורוםהצד המכוער של הביטוח הרפואינסים נחמה - שם אמיתי ‏29.12.11
הודעה בפורוםציטוסקופיה אבחנתיתשלומי ‏28.12.11
הודעה בפורוםציטוסקופיה אבחנתיתמרכז מזו"ר ‏31.12.11
הודעה בפורוםקשירת חולה למיטה, דחוף בבקשה!!מרכז מזו"ר ‏31.12.11
הודעה בפורוםשאלהלודמילה ‏27.12.11
הודעה בפורוםשאלהמרכז מזו"ר ‏27.12.11
הודעה בפורוםשאלהלודמילה ‏28.12.11
הודעה בפורוםשאלהמרכז מזו"ר ‏30.12.11
הודעה בפורוםהבראה לאחר אישפוזדוד נוי ‏21.12.11
הודעה בפורוםהבראה לאחר אישפוזמרכז מזו"ר ‏21.12.11
הודעה בפורוםמעבר לקופת חוליםדנה ‏20.12.11
הודעה בפורוםמעבר לקופת חוליםמרכז מזו"ר ‏21.12.11
הודעה בפורוםשאלהדין ‏20.12.11
הודעה בפורוםשאלהמרכז מזו"ר ‏21.12.11
הודעה בפורוםעזרהחיים ‏20.12.11
הודעה בפורוםעזרהמרכז מזו"ר ‏21.12.11
הודעה בפורוםעזרהחיים ‏25.12.11
הודעה בפורוםעזרהמרכז מזו"ר ‏25.12.11
הודעה בפורוםעזרהחיים ‏25.12.11
הודעה בפורוםעזרהמרכז מזו"ר ‏2.1.12
הודעה בפורוםעזרה/,תשובהחיים ‏3.1.12
הודעה בפורוםתשלום לאמבולנסשי ‏19.12.11
הודעה בפורוםתשלום לאמבולנסמרכז מזו"ר ‏19.12.11
הודעה בפורוםתשלום לאמבולנסמרכז מזו"ר ‏21.12.11
הודעה בפורוםקבלת מרשם בקופת חולים מאוחדתמרכז מזו"ר ‏19.12.11
הודעה בפורוםפינוי באמבולנסיעקב מלקוש ‏15.12.11
הודעה בפורוםפינוי באמבולנסמרכז מזו"ר ‏16.12.11
הודעה בפורוםפנייה לרופא תעסוקתימרכז מזו"ר ‏14.12.11
הודעה בפורוםפנייה לרופא תעסוקתימרכז מזו"ר ‏15.12.11
הודעה בפורוםבדיקה לקראת מעבר קופת חוליםמרכז מזו"ר ‏14.12.11
הודעה בפורוםביקור במיוןאמי ‏13.12.11
הודעה בפורוםביקור במיוןמרכז מזו"ר ‏13.12.11
הודעה בפורוםשלום בתהכללית ‏13.12.11
הודעה בפורוםשלום בתבת ‏15.12.11
הודעה בפורוםתיק רפואי מבת החוליםמרכז מזו"ר ‏10.12.11
הודעה בפורוםעובד שנלקח לבי"ח באמצע העבודהמרכז מזו"ר ‏10.12.11
הודעה בפורוםטופס 17מרכז מזו"ר ‏5.12.11
הודעה בפורוםאשפוז בבית החוליםשי ‏3.12.11
הודעה בפורוםתודה על התגובהשי ‏13.12.11
הודעה בפורוםקלקסן 60 למסירהשירי ‏2.12.11
הודעה בפורוםחוסר וודאות של בעיה רפואיתמרכז מזו"ר ‏28.11.11
הודעה בפורוםרופא תעסוקתיבתיה ‏20.11.11
הודעה בפורוםרופא תעסוקתימרכז מזו"ר ‏21.11.11
הודעה בפורוםרופא תעסוקתימרכז מזו"ר ‏23.11.11