הודעה בפורוםהגדרת אשפוזשאול ‏8.7.12
הודעה בפורוםהגדרת אשפוזשאול ‏12.7.12
הודעה בפורוםהגדרת אשפוזמרכז מזו"ר ‏19.7.12
הודעה בפורוםמעבר מקופה לקופהשירי ‏1.7.12
הודעה בפורוםמעבר מקופה לקופהמרכז מזו"ר ‏3.7.12
הודעה בפורוםלעזור לסבתאנ ‏26.6.12
הודעה בפורוםלעזור לסבתאמרכז מזו"ר ‏28.6.12
הודעה בפורוםהחזרים על דיקור מי שפיראמילי ‏26.6.12
הודעה בפורוםהחזרים על דיקור מי שפירמרכז מזו"ר ‏28.6.12
הודעה בפורוםחברי כללית ה'מקופחים'חיננית ‏26.6.12
הודעה בפורוםחברי כללית ה'מקופחים'מרכז מזו"ר ‏28.6.12
הודעה בפורוםחברי כללית ה'מקופחים'חיננית ‏28.6.12
הודעה בפורוםהשלכה של תלונה נגד שני רופאיםמרכז מזו"ר ‏25.6.12
הודעה בפורוםתינוקת עם טרומבוציטופניהמרכז מזו"ר ‏17.6.12
הודעה בפורוםמחיקת רישום בתיק הרפואימרכז מזו"ר ‏17.6.12
הודעה בפורוםpet ctמאיה ‏13.6.12
הודעה בפורוםpet ctמרכז מזו"ר ‏14.6.12
הודעה בפורוםסיעוד לאמיטל ‏10.6.12
הודעה בפורוםסיעוד לאמימרכז מזו"ר ‏11.6.12
הודעה בפורוםסיעוד לאמיטל ‏12.6.12
הודעה בפורוםקשיי נשימהסמיר ‏7.6.12
הודעה בפורוםקשיי נשימהמרכז מזו"ר ‏11.6.12
הודעה בפורוםסודיות רפואיתרינת ‏4.6.12
הודעה בפורוםסודיות רפואיתמרכז מזו"ר ‏11.6.12
הודעה בפורוםסיווג בטחוניאבי ‏2.6.12
הודעה בפורוםסיווג בטחונימרכז מזו"ר ‏7.6.12
הודעה בפורוםסיווג בטחוניאבי ‏11.6.12
הודעה בפורוםסיווג בטחונימרכז מזו"ר ‏12.6.12
הודעה בפורוםהעברה באמבולנס בין בתי חולים.מרכז מזו"ר ‏28.5.12
הודעה בפורוםתרופות בזמן אשפוז.פרדקסה ‏28.5.12
הודעה בפורוםתרופות בזמן אשפוז.מרכז מזו"ר ‏28.5.12
הודעה בפורוםתרופות בזמן אשפוז.מרכז מזו"ר ‏2.6.12
הודעה בפורוםנפגעתי מאוד מהרופאפגועה מאוד ‏24.5.12
הודעה בפורוםנפגעתי מאוד מהרופאמרכז מזו"ר ‏27.5.12
הודעה בפורוםהשפלהגל ‏20.5.12
הודעה בפורוםהשפלהמרכז מזו"ר ‏20.5.12
הודעה בפורוםמעבר לקופת חולים אחרתליאת ‏10.5.12
הודעה בפורוםמעבר לקופת חולים אחרתמרכז מזו"ר ‏11.5.12
הודעה בפורוםתרופה מעכבת סרטן השדמרכז מזו"ר ‏11.5.12
הודעה בפורוםזופרןגילי ‏9.5.12
הודעה בפורוםזופרןמרכז מזו"ר ‏11.5.12
הודעה בפורוםמעבר לקופת חולים אחרת -המשךמרכז מזו"ר ‏11.6.12
הודעה בפורוםלא מעוניין שסטודנט יטפל בימרכז מזו"ר ‏2.5.12
הודעה בפורוםטופס התחייבות מהקופהשרון ‏29.4.12
הודעה בפורוםטופס התחייבות מהקופהמרכז מזו"ר ‏30.4.12
הודעה בפורוםטיפולגל ‏29.4.12
הודעה בפורוםטיפולמרכז מזו"ר ‏30.4.12
הודעה בפורוםהיטל רבעוני כפולרוני ‏23.4.12
הודעה בפורוםהיטל רבעוני כפולמרכז מזו"ר ‏23.4.12
הודעה בפורוםmri לאחר פציעה בברךרקדנית ‏22.4.12
הודעה בפורוםmri לאחר פציעה בברךמרכז מזו"ר ‏23.4.12