הודעה בפורוםדחוףקובי ‏8.10.12
הודעה בפורוםדחוףמרכז מזו"ר ‏8.10.12
הודעה בפורוםתודה רבה : )ירדן ‏11.10.12
הודעה בפורוםניתוחגלי ‏6.10.12
הודעה בפורוםניתוחמרכז מזו"ר ‏8.10.12
הודעה בפורוםניתוחגלי ‏8.10.12
הודעה בפורוםניתוחרן ‏13.12.13
הודעה בפורוםניתוחעמרי ‏4.1.14
הודעה בפורוםחופשת מחלהאבי ‏30.8.12
הודעה בפורוםחופשת מחלהמרכז מזו"ר ‏2.9.12
הודעה בפורוםאישור רפואישי ‏12.8.12
הודעה בפורוםאישור רפואימרכז מזו"ר ‏15.8.12
הודעה בפורוםהעברת תיק רפואישפרה ‏8.8.12
הודעה בפורוםהעברת תיק רפואימרכז מזו"ר ‏10.8.12
הודעה בפורוםזלזול מצד רופא משפחהזועבי ‏3.8.12
הודעה בפורוםזלזול מצד רופא משפחהמרכז מזו"ר ‏8.8.12
הודעה בפורוםטופס 17, חדר מיון ושאר ירקותמרכז מזו"ר ‏31.7.12
הודעה בפורוםטיפולים פסיכולוגיםמרכז מזו"ר ‏1.8.12
הודעה בפורוםלא עניתם לי על השאלהמרכז מזו"ר ‏10.8.12
הודעה בפורוםלא עניתם לי על השאלהמרכז מזו"ר ‏11.8.12
הודעה בפורוםטעות בתעודה הרפואיתדורון ‏24.7.12
הודעה בפורוםטעות בתעודה הרפואיתמרכז מזו"ר ‏26.7.12
הודעה בפורוםדרישת תשלום לאמבולנסאורה ‏24.7.12
הודעה בפורוםדרישת תשלום לאמבולנסמרכז מזו"ר ‏26.7.12
הודעה בפורוםאבחנה שגויה עם נזק ארוך טווח.מרכז מזו"ר ‏22.7.12
הודעה בפורוםאבחנה שגויה עם נזק ארוך טווח.מרכז מזו"ר ‏23.7.12
הודעה בפורוםשיקום אחרי שבר בעצם הירךמרכז מזו"ר ‏17.7.12
הודעה בפורוםהגדרת אשפוזשאול ‏8.7.12
הודעה בפורוםהגדרת אשפוזשאול ‏12.7.12
הודעה בפורוםהגדרת אשפוזמרכז מזו"ר ‏19.7.12
הודעה בפורוםמעבר מקופה לקופהשירי ‏1.7.12
הודעה בפורוםמעבר מקופה לקופהמרכז מזו"ר ‏3.7.12
הודעה בפורוםלעזור לסבתאנ ‏26.6.12
הודעה בפורוםלעזור לסבתאמרכז מזו"ר ‏28.6.12
הודעה בפורוםהחזרים על דיקור מי שפיראמילי ‏26.6.12
הודעה בפורוםהחזרים על דיקור מי שפירמרכז מזו"ר ‏28.6.12
הודעה בפורוםחברי כללית ה'מקופחים'חיננית ‏26.6.12
הודעה בפורוםחברי כללית ה'מקופחים'מרכז מזו"ר ‏28.6.12
הודעה בפורוםחברי כללית ה'מקופחים'חיננית ‏28.6.12
הודעה בפורוםהשלכה של תלונה נגד שני רופאיםמרכז מזו"ר ‏25.6.12
הודעה בפורוםתינוקת עם טרומבוציטופניהמרכז מזו"ר ‏17.6.12
הודעה בפורוםמחיקת רישום בתיק הרפואימרכז מזו"ר ‏17.6.12
הודעה בפורוםpet ctמאיה ‏13.6.12
הודעה בפורוםpet ctמרכז מזו"ר ‏14.6.12
הודעה בפורוםסיעוד לאמיטל ‏10.6.12
הודעה בפורוםסיעוד לאמימרכז מזו"ר ‏11.6.12
הודעה בפורוםסיעוד לאמיטל ‏12.6.12
הודעה בפורוםקשיי נשימהסמיר ‏7.6.12
הודעה בפורוםקשיי נשימהמרכז מזו"ר ‏11.6.12
הודעה בפורוםסודיות רפואיתרינת ‏4.6.12
הודעה בפורוםסודיות רפואיתמרכז מזו"ר ‏11.6.12
הודעה בפורוםסיווג בטחוניאבי ‏2.6.12
הודעה בפורוםסיווג בטחונימרכז מזו"ר ‏7.6.12
הודעה בפורוםסיווג בטחוניאבי ‏11.6.12
הודעה בפורוםסיווג בטחונימרכז מזו"ר ‏12.6.12
הודעה בפורוםהעברה באמבולנס בין בתי חולים.מרכז מזו"ר ‏28.5.12
הודעה בפורוםתרופות בזמן אשפוז.פרדקסה ‏28.5.12
הודעה בפורוםתרופות בזמן אשפוז.מרכז מזו"ר ‏28.5.12
הודעה בפורוםתרופות בזמן אשפוז.מרכז מזו"ר ‏2.6.12