הודעה בפורוםריפוי בעיסוקשמשון ‏14.10.13
הודעה בפורוםריפוי בעיסוקמרכז מזו"ר ‏17.10.13
הודעה בפורוםחיסוןלילך ‏12.10.13
הודעה בפורוםחיסוןמרכז מזו"ר ‏13.10.13
הודעה בפורוםדר שלו בנימיןשירה ‏12.10.13
הודעה בפורוםניתוח הלגוס וגוסשפרה ‏3.10.13
הודעה בפורוםניתוח הלגוס וגוסמרכז מזו"ר ‏13.10.13
הודעה בפורוםשבר בפלבוסרון ‏27.9.13
הודעה בפורוםשבר בפלבוסמרכז מזו"ר ‏30.9.13
הודעה בפורוםלידה בקבלה מחוסר מקוםמרכז מזו"ר ‏8.9.13
הודעה בפורוםסיוע משפטישיי ‏12.8.13
הודעה בפורוםסיוע משפטימרכז מזו"ר ‏28.8.13
הודעה בפורוםהחזרשיי ‏12.8.13
הודעה בפורוםהחזרמרכז מזו"ר ‏28.8.13
הודעה בפורוםחתימת רופאעדי ‏3.7.13
הודעה בפורוםחתימת רופאמרכז מזו"ר ‏3.7.13
הודעה בפורוםאחעדי ‏26.5.13
הודעה בפורוםאחמרכז מזו"ר ‏28.5.13
הודעה בפורוםפרטיות וסודיות רפואיתמרכז מזו"ר ‏28.5.13
הודעה בפורוםבקשת תיק רפואימטטרון ‏17.5.13
הודעה בפורוםבקשת תיק רפואימרכז מזו"ר ‏19.5.13
הודעה בפורוםביקור במרפאות חוץ-קבועמרכז מזו"ר ‏19.5.13
הודעה בפורוםבחירת מקום שיקוםגלית ‏11.4.13
הודעה בפורוםבחירת מקום שיקוםמרכז מזו"ר ‏14.4.13
הודעה בפורוםחופש מחלה לחד הורית בעבודהמרכז מזו"ר ‏14.4.13
הודעה בפורוםרופא משפילמורן ‏7.4.13
הודעה בפורוםרופא משפילמרכז מזו"ר ‏14.4.13
הודעה בפורוםתיק רפואיבמבי ‏1.4.13
הודעה בפורוםתיק רפואימרכז מזו"ר ‏2.4.13
הודעה בפורוםשאלהטלי ‏28.3.13
הודעה בפורוםשאלהמרכז מזו"ר ‏30.3.13
הודעה בפורוםתלונה נגד רופאשמואל ‏24.3.13
הודעה בפורוםתלונה נגד רופאמרכז מזו"ר ‏27.3.13
הודעה בפורוםתיק רפואי אצל רופא פרטימרכז מזו"ר ‏18.3.13
הודעה בפורוםתיק רפואי אצל רופא פרטימרכז מזו"ר ‏2.4.13
הודעה בפורוםחוק זכויות החולה- סעיף 18מרכז מזו"ר ‏7.3.13
הודעה בפורוםהחלפת רופא משפחהאורית ‏1.3.13
הודעה בפורוםהחלפת רופא משפחהמרכז מזו"ר ‏4.3.13
הודעה בפורוםשאלה על רופא תעסוקתיאלעד40 ‏22.2.13
הודעה בפורוםהשאלה היא בעצםאלעד40 ‏22.2.13
הודעה בפורוםהשאלה היא בעצםמרכז מזו"ר ‏7.3.13