הוספת הודעה פורום אונקולוגיה ילדים - ראש הפורום

חיסון ילדים

פרופ' חיים קפלינסקי(13.11.2002, 1:12)

מדיניות החיסונים בארצנו נקבעת ע"י משרד הבריאות לאור המלצות פאנל מומחים בתחום האימונולוגיה, מחלות זיהומיות ורופאי ילדים. בנוסף מסתמכים גם על נסיונם של אחרים בארצות המפותחות, ומפרוטוקולים של חיסון חובה.

לא הוכח לדעתי הקשר בין PDD וחיסונים, וכך גם נטען בסיפרות.

בטוחני כי פניה למשרדהבריאות תענה באספקט זה

חיים קפלינסקי