הוספת הודעה פורום אונקולוגיה ילדים - ראש הפורום

בילבול נוראי...

פרופ' חיים קפלינסקי(23.12.2002, 0:37)

כותבת נכבדה

התרשמתי מתיאור מחלתך והעיבוד המעבדתי שעברת.

לא התבלבלתי כלל וכלל אך השתכנעתי כי המענה הטוב ביותר ינתן ע"י ראומטולוג ולא המטולוג, הראשון עוסק בתחלואה דומה לזו שחווית בעל כרחך

פרופ' ח. קפלינסקי