הוספת הודעה פורום אונקולוגיה ילדים - ראש הפורום

פקטור 5

פרופ' חיים קפלינסקי(7.1.2003, 0:42)

שלום סיגלית

לכל בני התמותה יש פקטור 5 , שהינו אחד מגורמי הקרישה החשובים במערכת הקרישה.

אני מניח משאלתך שלאחיך ישנה מוטאציה (שנוי במבנה החלבון משנית לשינוי בצופן הגנטי) בפקטור 5 הנקראת ע"ש העיר בהולנדת בה זוהתה המוטאציה-פקטור 5 ליידן.

לנושאי מוטאציה זו , בעיקר אם הם הומוזיגוטים ( שני האללים על שני הכרומוזומים), נטיה לקרישיות יתר, המועברת בירושה מההורים.

בהחלט יש לברר במדויק במה מדובר ובצע מבחן קרישיות יתר לפי החלטת ההמטולווג המטפל.

פרופ' חיים קפלינסקי