הוספת הודעה פורום אונקולוגיה ילדים - ראש הפורום

אבעבועות שחורות

פרופ' חיים קפלינסקי(7.1.2003, 0:49)

ליוני שלןם

מענה מדויק לשאלתך נמצא במרד הבריאות שעשו סקר תקפות לאלה שחוסנו בעבר. איני משוכנע שחיסוניות לאבעבועות שחורות יעילה לאחר שני כה רבות ללא חשיפה תת קלינית.

למשרד הבריאות מוקד לשאלות אלה

פרופ' חיים קפלינסקי