הוספת הודעה פורום אונקולוגיה ילדים - ראש הפורום

התייעצות

אני(4.11.2014, 11:06)

בן 4 וחצי כבר 3 שבועות עפ תחושות נימול "דגדוג בהונות" לציין שהחל להתלונן לאחר חום ויראלי של 24 שעות.

נעשו לו בדיקות דם. להלן התוצאות.האם מצביע על אנמיה? במידה וכן מה הטיפול והמינון?

שוקל 19 קילו

שם הבדיקה יחידות מדידה תוצאה נורמה תחתון נורמה עליון
TSH uIU/ml 2.09 0.27 4.2
GLUCOSE mg% 98 70 100
ANTISTREPTOLYSIN O IU/ml 201.1 0 200
C-REACTIVE PROTEIN mg/l 0.3 0 5
RHEUMATOID FACTOR IU/ml 12.2 0 15
SODIUM meq/I 144 135 145
POTASSIUM meq/I 4.6 3.5 5.1
PROTEIN-TOTAL g/% 6.8 6.6 8.3
ALBUMIN g/% 4.4 3.5 5.2
BILIRUBIN-TOTAL mg% 0.48 0.3 1.2
BILIRUBIN-DIRECT mg% 0.13 0 0.3
UREA mg% 24 13 43
CREATININE mg/dL 0.36 0.7 1.2
URIC ACID mg% 3.2 3.5 7.2
CALCIUM mg% 10.1 8.5 10.5
ALK. PHOSPHATASE U/I 205 30 120
GOT (AST) U/I 43 0 35
GPT (ALT) U/I 37 0 45
LDH U/I 500 230 480
CK-CREAT.KINASE(CPK) U/I 82 20 200
IRON mcg% 48 60 160
CH 26
HYPO % % 0.8 0 2.5
MACRO% % 0 0 4
MICRO % % 6.1 0 4
HYPER% % 2.6 0 2.5
WBC K/ul 15.81 5 12.5
RBC M/ul 4.52 4.5 5.3
HB g/dl 12.1 11 14
HCT % 34.1 37 45
MCV Fl 75.4 80 95
MCH pg 26.8 27 31
MCHC g/dl 35.5 32 35
RDW % 14 11.5 16
PLT K/ul 419 150 450
MPV Fl 7.2 7.1 11.1
HDW g/dL 3.07 2.2 3.2
NEUT% % 25.9 20 50
NEUT.abs K/ul 4.1 1.5 8
LYM% % 51 30 60
LYMP.abs K/ul 8.07 1.5 7
MONO% % 4.9 3 9
MONO.abs K/ul 0.78 0.1 8
EOS.abs K/ul 2.33 0.1 7
EOS % % 14.7 1 7
BASO % % 0.9 0 1.5
BASO abs K/ul 0.15 0 0.2
LUC% % 2.4 0 4
LUC abs K/ul 0 0 0http://www.starmed.co.il/forum-6/msg-3840600#ixzz3I5Ym2aFK
סטארמד בריאות