הוספת הודעה פורום אונקולוגיה ילדים - ראש הפורום

בהמשך לשאלתי הקודמת

פרופ' חיים קפלינסקי(18.11.2014, 21:49)

לא נראה כי מדובר בבעיה המטולוגית דומיננטית

הצלחה בשימוש בתכשירי ברזל לעיתים בגדר "ניסוי וטעיה" (או תהייה)!

דומני שאין ליטול חלקו של רופא הילדים המטפל בשיתוף בהתלבטויות ובבחירה של התכשיר ההולם.

בברכה,
פרופ' חיים קפלינסקי
רופא בכיר
מחלקת המטואונקולוגיה פדיאטרית
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא