הוספת הודעה פורום אונקולוגיה ילדים - ראש הפורום

התייעצות

אור(30.11.2014, 10:06)

לאחר חום ויראלי , מאז התחושות בבהונות השתפר אבל מידיי פעם קיים..

..שם הבדיקה יחידות מדידה תוצאה נורמה תחתון נורמה עליון
TSH uIU/ml 2.09 0.27 4.2
GLUCOSE mg% 98 70 100
ANTISTREPTOLYSIN O IU/ml 201.1 0 200
C-REACTIVE PROTEIN mg/l 0.3 0 5
RHEUMATOID FACTOR IU/ml 12.2 0 15
SODIUM meq/I 144 135 145
POTASSIUM meq/I 4.6 3.5 5.1
PROTEIN-TOTAL g/% 6.8 6.6 8.3
ALBUMIN g/% 4.4 3.5 5.2
BILIRUBIN-TOTAL mg% 0.48 0.3 1.2
BILIRUBIN-DIRECT mg% 0.13 0 0.3
UREA mg% 24 13 43
CREATININE mg/dL 0.36 0.7 1.2
URIC ACID mg% 3.2 3.5 7.2
CALCIUM mg% 10.1 8.5 10.5
ALK. PHOSPHATASE U/I 205 30 120
GOT (AST) U/I 43 0 35
GPT (ALT) U/I 37 0 45
LDH U/I 500 230 480
CK-CREAT.KINASE(CPK) U/I 82 20 200
IRON mcg% 48 60 160
CH 26
HYPO % % 0.8 0 2.5
MACRO% % 0 0 4
MICRO % % 6.1 0 4
HYPER% % 2.6 0 2.5
WBC K/ul 15.81 5 12.5
RBC M/ul 4.52 4.5 5.3
HB g/dl 12.1 11 14
HCT % 34.1 37 45
MCV Fl 75.4 80 95
MCH pg 26.8 27 31
MCHC g/dl 35.5 32 35
RDW % 14 11.5 16
PLT K/ul 419 150 450
MPV Fl 7.2 7.1 11.1
HDW g/dL 3.07 2.2 3.2
NEUT% % 25.9 20 50
NEUT.abs K/ul 4.1 1.5 8
LYM% % 51 30 60
LYMP.abs K/ul 8.07 1.5 7
MONO% % 4.9 3 9
MONO.abs K/ul 0.78 0.1 8
EOS.abs K/ul 2.33 0.1 7
EOS % % 14.7 1 7
BASO % % 0.9 0 1.5
BASO abs K/ul 0.15 0 0.2
LUC% % 2.4 0 4
LUC abs K/ul 0 0 0