הוספת הודעה פורום אונקולוגיה ילדים - ראש הפורום

דחוף ספירה מלאה בהמשך לשאלה הקודמת

גל(7.9.2015, 21:21)
שם הבדיקה יחידות מדידה תוצאה נורמה תחתון נורמה עליון
WBC K/ul 6 5 13
RBC M/ul 4.25 4 5.2
HB g/dl 12.2 11.5 15.5
HCT % 35.1 35 45
MCH pg 28.7 26 31
MCHC g/dl 34.7 33 36.7
RDW % 12.7 11 16
MCV fL 82.5 77 95
NEUT% % 28.7 40 60
LYM% % 44 35 50
MONO% % 5.9 2 12
EOS % % 18.3 0 7
BASO % % 0.7 0 2
LUC% % 2.4 0 4.5
NEUT.abs K/ul 1.7 1.5 8
LYMP.abs K/ul 2.6 1.5 6.5
MONO.abs K/ul 0.3 0.2 1
EOS.abs K/ul 1.1 0 0.6
BASO abs K/ul 0 0 0.1
LUC abs 0.1 0 0.4
MACRO% 0.1 0 15
MICRO % 1.2 0 10
HYPER% 0.9 0 10
HYPO % 0.2 0 10
MICRO%/HYPO% 6 0 10
PLT K/ul 388 150 450
MPV fL 7.2 4 13