הוספת הודעה פורום אונקולוגיה ילדים - ראש הפורום

בבקשה עזרתך

אמא(27.3.2017, 11:33)

CREATININE 0.42 שהתחום 0.67-1.17

GOT (AST יצא 37 כשהתחום 0-35

WBC 13.5 כשהתחום 5-12.5

MONO.abs 0.9 כשהתחום 0.10-0.80

EOS.abs 1.25 כשהתתחום 0.10-0.70

EOS % 9.3 כשהתחום 1.0-7.0

MCV 79.2 כשהתחום 80.0-85.0

MCHC 35.1 כשהתחום 32.0-35.0

POTASSIUM 5.05 כשהתחום 3.40-4.70

מדובר בילד בן 5 וחודשיים שסובל מכאבי גדילה לדברי הרופאים בערב ובלילות בתדירות לא קבועה מגיע למצב בכי ..הבדיקות תקינות למעט חריגות אלו..מה דעתך?