הוספת הודעה פורום אונקולוגיה ילדים - ראש הפורום

RDW

פרופ' חיים קפלינסקי(20.4.2003, 0:36)

שלום

משמעו של המונח - RED CELL DISTRIBUTION WIDTH ,המתאר את הפיזור הסטטיסטי לפי עקומת גאוס של גדל הכדוריות האדומות, ערך רחב מתאר שיקלול של כדוריות קטנות מאד וגדולות מאד- כמו באנמיה שמחסר ברזל. ערך נמוך יכול להתאים לאנמיה משפחתית תורשתית כמו בתלסמיה .

חיים קפלינסקי