הוספת הודעה פורום אונקולוגיה ילדים - ראש הפורום

נויטרופניה

פרופ' חיים קפלינסקי(21.7.2003, 0:37)

שלום יפית

משוכנע אני כי קיבלתם מידע מלא ומפורט מההמטולוגים המטפלים בילדכם, שכן לא נראה לי שהיו מבצעים בדיקת מח עצם מבלי לסבר אזנכם.

ובקצרה, נוטרופניה משמעה מיעוט עד חסר של נויטרופילים, התאים הלבנים המיועדים להילחם במזהמים חיידקיים, בעיקר.

מכירים בצורה המולדת, בה מופיעה נויטרופניה בימים הראשונים לחיים עקב פגיעה בתא האב, או בגורמי הצמיחה המווסתים צמיחתם (תסמנת קוסטמן) , או בשל שינוי גנטי בגן שנקרא ELA2 .ישנה צורה נרכשת בה מועברים נוגדנים פסיבית מהאם לעובר, או יצירת נוגדנים ע"י הילד כנגד מזהמים נגיפיים . אני משער על פי סיפורך כי כך הדבר אצל בנך.

לגבי טיפול מקובל לשקול לפי הצורה וההתנהגות הקלינית, ואכן ישנו גורם צמיחה הנקרא GCSF או במו המיסחרי, נאופוגן או גרנוצייט. החומר ניתן בהזרקה בלבד, תת עורית או תוך ורידית, ולרוב טיפול ביתי ע"י אחד מבני המשפחה הלומד להזריק.

חמר נמצא בשפע גם בעברית בספר לרפואה פנימית הריסון.

בהצלחה

פרופ' חיים קפלינסקי