הוספת הודעה פורום אונקולוגיה ילדים - ראש הפורום

בדיקת CEA

פרופ' חיים קפלינסקי(16.10.2003, 17:38)

What is CEA?

CEA stands for carcinoembryonic antigen. CEA is a type of protein molecule that can be found in many different cells of the body, but is typically associated with certain tumors and the developing fetus. The word "carcinoembryonic" reflects the fact that CEA is produced by some cancers ("carcino-") and by the developing fetus ("-embryonic").

How is CEA measured?

CEA is most frequently tested in blood. It can also be tested in body fluids and in biopsy tissue.

What is the normal range for CEA blood levels?

The normal range for CEA in an adult non-smoker is <2.5 ng/ml and for a smoker <5.0 ng/ml.

מקוה כי המידע מתומצת ומספק.

מידע נוסףhttp://www.medicinenet.com/Carcinoembryonic_Antigen/article.htm

בברכה

חיים קפלינסקי

הודעה בפורוםגושים בשדשירה ‏10.10.03
הודעה בפורוםגושים בשדפרופ' חיים קפלינסקי ‏12.10.03
הודעה בפורוםבדיקת CEAאם מודאגת ‏15.10.03
הודעה בפורוםבדיקת CEAפרופ' חיים קפלינסקי ‏16.10.03