הודעה בפורוםneutropenia -6 months old childolga ‏18.7.17
הודעה בפורוםבקע בסרעפתמ.מ. ‏7.7.17
הודעה בפורוםגלובליו גמא גבוה וIGMטלטל ‏10.5.17
הודעה בפורוםתינוקת בת חצי שנהדנית ‏1.4.17
הודעה בפורוםבבקשה עזרתךאמא ‏27.3.17
הודעה בפורוםבלוטות נפוחותבילי ‏13.1.17
הודעה בפורוםנויטרופניהליאת ‏12.1.17
הודעה בפורוםטחול מוגדלאלון ‏5.1.17
הודעה בפורוםהעדרותפרופ' חיים קפלינסקי ‏25.12.16
הודעה בפורוםבבקשה הסבראני ‏23.11.16
הודעה בפורוםבבקשה הסברפרופ' חיים קפלינסקי ‏25.12.16
הודעה בפורוםספירת דם תינוקת בת שנהשרית ‏30.10.16
הודעה בפורוםדם בניגוב לאחר צואהתמר ‏26.10.16
הודעה בפורוםBCR-ABL שלילי ומוטציהJAK2 V617Fפרופ' חיים קפלינסקי ‏25.12.16
הודעה בפורוםאלרגיה וגרדלירי ‏9.10.16
הודעה בפורוםבירור אנמיה- תוספתגלי ‏9.10.16
הודעה בפורוםBCR-ABL שלילי ומוטציהJAK2 V617F,פרופ' חיים קפלינסקי ‏15.10.16
הודעה בפורוםקרישיות יתרנעמה ‏24.9.16
הודעה בפורוםקרישיות יתרפרופ' חיים קפלינסקי ‏15.10.16
הודעה בפורוםתרומת דגימה למח עצםרמי ‏18.9.16
הודעה בפורוםתרומת דגימה למח עצםפרופ' חיים קפלינסקי ‏15.10.16
הודעה בפורוםכלורומה AMLויוי ‏18.9.16
הודעה בפורוםכלורומה AMLפרופ' חיים קפלינסקי ‏15.10.16
הודעה בפורוםנויטרופניה שלא חולפתנעמי ‏14.9.16
הודעה בפורוםנויטרופניה שלא חולפתפרופ' חיים קפלינסקי ‏17.9.16
הודעה בפורוםערכים עולים של אאוזנופיליםפרופ' חיים קפלינסקי ‏17.9.16
הודעה בפורוםוצאות בדיקהההנירה ‏7.9.16
הודעה בפורוםוצאות בדיקהההפרופ' חיים קפלינסקי ‏17.9.16
הודעה בפורוםכלורומהמוטרדת ‏5.9.16
הודעה בפורוםכלורומהפרופ' חיים קפלינסקי ‏17.9.16
הודעה בפורוםאאוזונופילים גבוהיםפרופ' חיים קפלינסקי ‏1.9.16