פורום גידולי ראש-צוואר - ראש הפורום

גידול באונה השמאלית במח.

ד"ר אורי פלג(1.11.2012, 7:30)

שלום רב,

איני עוסק בגידולי מוח.

בברכה,

דר' פלג