פורום גידולי ראש-צוואר - ראש הפורום

תוצאות ctpet

ד"ר אורי פלג(1.11.2012, 7:31)

שלום רב,

עליך לפנות לרופא של רפואה גרעינית או למי שהפנה אותך לקבל הסבר.

בברכה,

דר' פלג