פורום גידולי ראש-צוואר - ראש הפורום

בדיקת דופלקס צוואר

דני(26.11.2012, 19:37)

דוקטור שלום רב,

בן 34. בריא בד"כ.

לאחרונה, בשל כבדות קלה בראש לאחר מאמץ, הופניתי לבדיקת דופלר כלי דם צוואר.

על פי הבדיקה,בצד ימין - אין כל עדות להיצרות בעלת משמעות המודינמית וזרימת הדם היא סדירה.

ה- peak systolic velocity) PSV 0.97בעורק התרדמה המשותף הוא (M/SEC.

ה- PSV 0.61בעורק התרדמה הפנימי הוא M/SEC. נצפה היצרות קלה בעורק התרדמה

החיצוני.

בצד שמאל -אין כל עדות להיצרות בעלת משמעות המודינמית וזרימת הדם היא סדירה.

ה- peak systolic velocity) PSV 0.99בעורק התרדמה המשותף הוא (M/SEC.

ה- PSV 0.56בעורק התרדמה הפנימי הוא M/SEC.

בשני הצדדים - הזרימה בעורק הורטברליס תקינה בכוון ובטיב.

הסיפור של ההיצרות הקלה קצת מלחיץ אותי. האם זה בחיצוני או בפנימי? מה המשמעות של זה? אשמח לשמוע ייעוצך בטרם אפנה לרופא המשפחה.

בברכה,

דנידוקטור שלום רב,
בן 34. בריא בד"כ.
לאחרונה, בשל כבדות קלה בראש לאחר מאמץ, הופניתי לבדיקת דופלר כלי דם צוואר.
על פי הבדיקה,בצד ימין - אין כל עדות להיצרות בעלת משמעות המודינמית וזרימת הדם היא סדירה.
ה- peak systolic velocity) PSV 0.97 בעורק התרדמה המשותף הוא (M/SEC.
ה- PSV 0.61 בעורק התרדמה הפנימי הוא M/SEC . נצפה היצרות קלה בעורק התרדמה
החיצוני.
בצד שמאל -אין כל עדות להיצרות בעלת משמעות המודינמית וזרימת הדם היא סדירה.
ה- peak systolic velocity) PSV 0.99 בעורק התרדמה המשותף הוא (M/SEC.
ה- PSV 0.56 בעורק התרדמה הפנימי הוא M/SEC .
בשני הצדדים - הזרימה בעורק הורטברליס תקינה בכוון ובטיב.
הסיפור של ההיצרות הקלה קצת מלחיץ אותי. האם זה בחיצוני או בפנימי? מה המשמעות של זה? אשמח לשמוע ייעוצך בטרם אפנה לרופא המשפחה.
בברכה,
דני
דוקטור שלום רב,
בן 34. בריא בד"כ.
לאחרונה, בשל כבדות קלה בראש לאחר מאמץ, הופניתי לבדיקת דופלר כלי דם צוואר.
על פי הבדיקה,בצד ימין - אין כל עדות להיצרות בעלת משמעות המודינמית וזרימת הדם היא סדירה.
ה- peak systolic velocity) PSV 0.97 בעורק התרדמה המשותף הוא (M/SEC.
ה- PSV 0.61 בעורק התרדמה הפנימי הוא M/SEC . נצפה היצרות קלה בעורק התרדמה
החיצוני.
בצד שמאל -אין כל עדות להיצרות בעלת משמעות המודינמית וזרימת הדם היא סדירה.
ה- peak systolic velocity) PSV 0.99 בעורק התרדמה המשותף הוא (M/SEC.
ה- PSV 0.56 בעורק התרדמה הפנימי הוא M/SEC .
בשני הצדדים - הזרימה בעורק הורטברליס תקינה בכוון ובטיב.
הסיפור של ההיצרות הקלה קצת מלחיץ אותי. האם זה בחיצוני או בפנימי? מה המשמעות של זה? אשמח לשמוע ייעוצך בטרם אפנה לרופא המשפחה.
בברכה,
דני