הודעה בפורוםUS צוואר בלוטת תריסלילי ‏23.1.12
הודעה בפורוםUS צוואר בלוטת תריסד"ר אורי פלג ‏25.1.12
הודעה בפורוםניתוח ביופסיה מקשר זקיףד"ר אורי פלג ‏19.1.12
הודעה בפורוםציסטות בבלוטת התריסשלי ‏16.1.12
הודעה בפורוםציסטות בבלוטת התריסד"ר אורי פלג ‏19.1.12
הודעה בפורוםציסטות בבלוטת התריסשלי ‏29.1.12
הודעה בפורוםבלוטות לימפה מוגדלות בצווארד"ר אורי פלג ‏19.1.12
הודעה בפורוםקשרית בפרוטיסרונית ‏8.1.12
הודעה בפורוםקשרית בפרוטיסד"ר אורי פלג ‏8.1.12
הודעה בפורוםקשרית בפרוטיסמשה ‏19.1.12
הודעה בפורוםקשרית בפרוטיסד"ר אורי פלג ‏19.1.12
הודעה בפורוםהמשך בדיקת FNAדלית ‏27.12.11
הודעה בפורוםבדיקת FNAדלית ‏27.12.11
הודעה בפורוםבדיקת FNAד"ר אורי פלג ‏1.1.12
הודעה בפורוםthyroglobulinth ‏23.12.11
הודעה בפורוםthyroglobulinד"ר אורי פלג ‏27.12.11
הודעה בפורוםהמשך שאלהדלית ‏22.12.11
הודעה בפורוםבדיקה אצל אנדריקולוגדלית ‏22.12.11
הודעה בפורוםבדיקה אצל אנדריקולוגד"ר אורי פלג ‏27.12.11
הודעה בפורוםבלוטת הלימפה מוגדלת מאודאמא מודאגת ‏21.12.11
הודעה בפורוםבלוטת הלימפה מוגדלת מאודאמא מודאגת ‏22.12.11
הודעה בפורוםבלוטת הלימפה מוגדלת מאודד"ר אורי פלג ‏27.12.11
הודעה בפורוםבלוטות לימפה בצוואראריק ‏21.12.11
הודעה בפורוםבלוטות לימפה בצווארד"ר אורי פלג ‏27.12.11
הודעה בפורוםציסטה בבלוטת התריס -המשךד"ר אורי פלג ‏21.12.11
הודעה בפורוםגידול בגרוןאבי ‏20.12.11
הודעה בפורוםגידול בגרוןד"ר אורי פלג ‏21.12.11
הודעה בפורוםבלוטת לימפה בצוארמודאגת ‏19.12.11
הודעה בפורוםבלוטת לימפה בצוארד"ר אורי פלג ‏20.12.11
הודעה בפורוםתוצאות US צווארמיכל ‏15.12.11
הודעה בפורוםתוצאות US צווארד"ר אורי פלג ‏18.12.11
הודעה בפורוםאולורסאונד צווארידלית ‏15.12.11
הודעה בפורוםאולורסאונד צוואריד"ר אורי פלג ‏18.12.11
הודעה בפורוםציסטה בבלוטת התריסדיקלה ‏11.12.11
הודעה בפורוםציסטה בבלוטת התריסד"ר אורי פלג ‏12.12.11
הודעה בפורוםבלוטות לימפהרחלי ‏8.12.11
הודעה בפורוםהוספהרחלי ‏11.12.11
הודעה בפורוםבלוטות לימפהד"ר אורי פלג ‏12.12.11
הודעה בפורום2שאלות אחרונותרחלי ‏12.12.11
הודעה בפורום2שאלות אחרונותד"ר אורי פלג ‏12.12.11
הודעה בפורוםבלוטה נפוחה ליד האוזןמישל ‏8.12.11
הודעה בפורוםבלוטה נפוחה ליד האוזןד"ר אורי פלג ‏12.12.11
הודעה בפורוםציסטה בבלוטת התריסדיקלה ‏6.12.11
הודעה בפורוםציסטה בבלוטת התריסד"ר אורי פלג ‏7.12.11
הודעה בפורוםציסטה בבלוטת התריסדיקלה ‏19.12.11
הודעה בפורוםלימפהאולגה ‏4.12.11
הודעה בפורוםלימפהד"ר אורי פלג ‏5.12.11
הודעה בפורוםשלפוחית בצווארדיקלה ‏4.12.11
הודעה בפורוםשלפוחית בצווארדיקלה ‏4.12.11
הודעה בפורוםשלפוחית בצווארד"ר אורי פלג ‏5.12.11
הודעה בפורוםשלפוחית בצווארדיקלה ‏5.12.11
הודעה בפורוםבלוטת התריס-לי ‏3.12.11
הודעה בפורוםבלוטת התריס-ד"ר אורי פלג ‏4.12.11
הודעה בפורוםבלוטת התריס-לי ‏4.12.11
הודעה בפורוםבלוטת התריס-ד"ר אורי פלג ‏4.12.11
הודעה בפורוםאולטרסאונד צווארידלית ‏30.11.11
הודעה בפורוםאולטרסאונד צוואריד"ר אורי פלג ‏4.12.11
הודעה בפורוםאולטרסאונד צווארידלית ‏4.12.11
הודעה בפורוםאולטרסאונד צוואריד"ר אורי פלג ‏4.12.11
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת אולטרסאונד צווארד"ר אורי פלג ‏29.11.11
הודעה בפורוםמולטי נודולר גויטררוני ‏16.11.11
הודעה בפורוםמולטי נודולר גויטרד"ר אורי פלג ‏20.11.11
הודעה בפורוםפיברמהברזלן ‏14.11.11
הודעה בפורוםפיברמהד"ר אורי פלג ‏14.11.11
הודעה בפורוםקרינה בבדיקת CTליהי ‏13.11.11
הודעה בפורוםקרינה בבדיקת CTד"ר אורי פלג ‏14.11.11
הודעה בפורוםקרינה בבדיקת CTליהי ‏16.11.11
הודעה בפורוםקשריות לימפה בפרוטיסד"ר אורי פלג ‏14.11.11
הודעה בפורוםמסרטן אפשרי במחלקה אונקולוגיתד"ר אורי פלג ‏13.11.11
הודעה בפורוםckuyu, khnpv utyuphu,שאלה ‏1.11.11
הודעה בפורוםckuyu, khnpv utyuphu,ד"ר אורי פלג ‏2.11.11
הודעה בפורוםckuyu, khnpv utyuphu,שאלה ‏2.11.11
הודעה בפורוםckuyu, khnpv utyuphu,ד"ר אורי פלג ‏6.11.11
הודעה בפורוםמולטי נודולרפאטמה ‏26.10.11
הודעה בפורוםמולטי נודולרד"ר אורי פלג ‏30.10.11
הודעה בפורוםנפיחות בצווארדאנה ‏24.10.11
הודעה בפורוםנפיחות בצווארד"ר אורי פלג ‏26.10.11