הודעה בפורוםרמת PTH גבוהה מהנורמהנירה ‏27.7.11
הודעה בפורוםרמת PTH גבוהה מהנורמהד"ר אורי פלג ‏31.7.11
הודעה בפורוםלימפאדנופטיה צוואריתמישה ‏26.7.11
הודעה בפורוםלימפאדנופטיה צוואריתד"ר אורי פלג ‏27.7.11
הודעה בפורוםלימפאדנופטיה צוואריתמישה ‏26.7.11
הודעה בפורוםלימפאדנופטיהמישה ‏26.7.11
הודעה בפורוםתחושה מוזרה בראשאלכס ‏25.7.11
הודעה בפורוםתחושה מוזרה בראשד"ר אורי פלג ‏27.7.11
הודעה בפורוםתחושה מוזרה בראשאלכס ‏27.7.11
הודעה בפורוםתחושה מוזרה בראשאירנה ‏28.7.11
הודעה בפורוםניתוח באף.סוזי ממעלה אדומים ‏24.7.11
הודעה בפורוםניתוח באף.ד"ר אורי פלג ‏27.7.11
הודעה בפורוםקרינה מצילום רנטגןחיים ‏22.7.11
הודעה בפורוםקרינה מצילום רנטגןד"ר אורי פלג ‏22.7.11
הודעה בפורוםציסטה בצוואררוני ‏19.7.11
הודעה בפורוםציסטה בצווארד"ר אורי פלג ‏22.7.11
הודעה בפורוםבלוטות לימפה מוגדלות בצווארד"ר אורי פלג ‏22.7.11
הודעה בפורוםסחרחורתאירנה ‏16.7.11
הודעה בפורוםסחרחורתד"ר אורי פלג ‏22.7.11
הודעה בפורוםאנוריזמה - האם זה גנטי ?ד"ר אורי פלג ‏22.7.11
הודעה בפורוםקשרית עם הסתידויותמירה ‏9.7.11
הודעה בפורוםקשרית עם הסתידויותד"ר אורי פלג ‏10.7.11
הודעה בפורוםבליטה בחיך העליוןטלי ‏7.7.11
הודעה בפורוםבליטה בחיך העליוןד"ר אורי פלג ‏7.7.11
הודעה בפורוםשכחתי לצייןאוראור ‏3.7.11
הודעה בפורוםשכחתי לצייןד"ר אורי פלג ‏3.7.11
הודעה בפורוםכאב ראש אחורי בצד שמאלאוראור ‏3.7.11
הודעה בפורוםכאבי ראש וסחרחורותזיו ‏30.6.11
הודעה בפורוםכאבי ראש וסחרחורותד"ר אורי פלג ‏1.7.11
הודעה בפורוםצוארמירי ‏27.6.11
הודעה בפורוםצוארד"ר אורי פלג ‏28.6.11
הודעה בפורוםהמשך לפפילרי קרצינומהאלינור ‏27.6.11
הודעה בפורוםהמשך לפפילרי קרצינומהד"ר אורי פלג ‏27.6.11
הודעה בפורוםהמשך פפילרי קרצינומהכרמל ‏27.6.11
הודעה בפורוםהמשך פפילרי קרצינומהד"ר אורי פלג ‏27.6.11
הודעה בפורוםהמשך פפילרי קרצינומהעדינה ‏3.7.11
הודעה בפורוםפפילרי קרצינומהכרמל ‏26.6.11
הודעה בפורוםMRI מוחגליה ‏24.6.11
הודעה בפורוםMRI מוחד"ר אורי פלג ‏25.6.11
הודעה בפורוםקרינה אלקטרו מגנטיתתומר ‏24.6.11
הודעה בפורוםקרינה אלקטרו מגנטיתד"ר אורי פלג ‏25.6.11
הודעה בפורוםיעוץ הודגקין לימפומהד"ר אורי פלג ‏25.6.11
הודעה בפורוםגידול בלחיאריאלה ‏23.6.11
הודעה בפורוםגידול בלחיד"ר אורי פלג ‏25.6.11
הודעה בפורוםdichloracetatetal ‏23.6.11
הודעה בפורוםdichloracetateד"ר אורי פלג ‏25.6.11
הודעה בפורוםציסטה תאירוגלוסליתבת אל ‏19.6.11
הודעה בפורוםציסטה תאירוגלוסליתד"ר אורי פלג ‏19.6.11
הודעה בפורוםלחצים בראש באזור המצחקלריס ‏18.6.11
הודעה בפורוםלחצים בראש באזור המצחד"ר אורי פלג ‏19.6.11
הודעה בפורוםסרטן בלוטת התריס.סוזי ממעלה אדומים ‏16.6.11
הודעה בפורוםסרטן בלוטת התריס.ד"ר אורי פלג ‏19.6.11
הודעה בפורוםסרטן של בלוטת התריס,סוזי ממעלה אדומים ‏15.6.11
הודעה בפורוםסרטן של בלוטת התריס,ד"ר אורי פלג ‏16.6.11
הודעה בפורוםפפילומה בגרון?ויקי ‏12.6.11
הודעה בפורוםפפילומה בגרון?ד"ר אורי פלג ‏14.6.11
הודעה בפורוםכאבים באזור הימני בפניםד"ר אורי פלג ‏12.6.11
הודעה בפורוםגידול בלחיאריאלה ‏7.6.11
הודעה בפורוםגידול בלחיד"ר אורי פלג ‏8.6.11