פורום רפואת השן - ראש הפורום

תוכנית טיפול

ד"ר אריק שיפר(23.12.2002, 23:49)

אורון שלום,

מרגע שהוצגה לך תוכנית טיפול, הסכמת לה ושילמת בעבורה, האחריות הינה על רופא השיניים. לעיתים יש שינויים בתוכנית הטיפול במהלך הביצוע. יש להסביר את השינוי למתרפא, להציג לו אלטרנטיבות אפשריות, וכמובן לקבל את הסכמתו.

שלך,

ד"ר אריק שיפר.