פורום רפואת השן - ראש הפורום

אטימת שיניים

ד"ר אריק שיפר(26.3.2003, 21:13)

אקילה שלום,

עקירת שן חלב קדמית בגיל חמש איננה גורמת בד"כ לבעיית מקום מאחר

והשן הקבועה בד"כ כבר נמצאת מתחתה בעמדת בקיעה. בכל מקרה כדאי

לעקוב אחריי מיקום בקיעת השיניים הקבועות.

באשר לשאלת האיטום, כאשר הנזק הוא גנטי וגדול, לא ניתן לבצעו.