הודעה בפורוםהמשך שאלהלירז ‏18.7.17
הודעה בפורוםהמשך שאלהד"ר לייטס סופיה ‏18.7.17
הודעה בפורוםהמשך חסר בפקטור 11רבקה ב. ‏17.7.17
הודעה בפורוםהמשך חסר בפקטור 11ד"ר לייטס סופיה ‏18.7.17
הודעה בפורוםחסר בפקטור קרישה 11 - 40%רבקה ב. ‏17.7.17
הודעה בפורוםחסר בפקטור קרישה 11 - 40%ד"ר לייטס סופיה ‏17.7.17
הודעה בפורוםחוששתלי ‏17.7.17
הודעה בפורוםחוששתד"ר לייטס סופיה ‏17.7.17
הודעה בפורוםהוספת מידעגאיה ‏17.7.17
הודעה בפורוםהוספת מידעד"ר לייטס סופיה ‏17.7.17
הודעה בפורוםעובר גדול- זירוז?מונה ‏16.7.17
הודעה בפורוםעובר גדול- זירוז?ד"ר לייטס סופיה ‏17.7.17
הודעה בפורוםשאלהלי ‏16.7.17
הודעה בפורוםשאלהד"ר לייטס סופיה ‏17.7.17
הודעה בפורוםהאם אני יכולה להיות בהריון?ד"ר לייטס סופיה ‏17.7.17
הודעה בפורוםשאלהלירז ‏12.7.17
הודעה בפורוםשאלהד"ר לייטס סופיה ‏17.7.17
הודעה בפורוםמחזור לאחר גרידהאנונימית ‏10.7.17
הודעה בפורוםמחזור לאחר גרידהד"ר בוסתן מור ‏12.7.17
הודעה בפורוםשאלה בנושא אמניוטיק בנדד"ר בוסתן מור ‏12.7.17
הודעה בפורוםעליית בטא איטיתשירז ‏5.7.17
הודעה בפורוםעליית בטא איטיתד"ר בוסתן מור ‏6.7.17
הודעה בפורוםהריון שלא מתפתחשואלת ‏4.7.17
הודעה בפורוםהריון שלא מתפתחד"ר ברבר אלעד ‏5.7.17
הודעה בפורוםערך בטא נמוך מאדעדי ‏4.7.17
הודעה בפורוםערך בטא נמוך מאדד"ר ברבר אלעד ‏5.7.17
הודעה בפורוםאנטיביוטיקה בהריוןשואלת ‏27.6.17
הודעה בפורוםאנטיביוטיקה בהריוןד"ר בוסתן מור ‏29.6.17
הודעה בפורוםשאלה בנושא תכיפות במתן שתן בהריוןד"ר בוסתן מור ‏29.6.17
הודעה בפורוםשאלה בנושא טוקסופלזמה והריוןד"ר בראונשטיין מיכל ‏30.6.17
הודעה בפורוםספירת דםאוקס ‏21.6.17
הודעה בפורוםספירת דםד"ר לייטס סופיה ‏28.6.17
הודעה בפורוםחיסון חצבת אדמת חזרת ואבעבועות רוחד"ר לייטס סופיה ‏28.6.17
הודעה בפורוםאבעבועות רוח בהריוןשואלת ‏19.6.17
הודעה בפורוםאבעבועות רוח בהריוןד"ר לייטס סופיה ‏28.6.17
הודעה בפורוםשאלהאנונימי ‏18.6.17
הודעה בפורוםשאלהד"ר בראונשטיין מיכל ‏30.6.17
הודעה בפורוםמעדן פג תוקףאנונימי ‏18.6.17
הודעה בפורוםמעדן פג תוקףד"ר בראונשטיין מיכל ‏30.6.17
הודעה בפורוםחום השחראיה ‏18.6.17
הודעה בפורוםחום השחרד"ר לייטס סופיה ‏28.6.17
הודעה בפורוםבדיקה וגינאלית בהריוןאנונימי ‏17.6.17
הודעה בפורוםבדיקה וגינאלית בהריוןד"ר לייטס סופיה ‏28.6.17
הודעה בפורוםשכיבה על הבטןמיכל ‏16.6.17
הודעה בפורוםשכיבה על הבטןד"ר בוסתן מור ‏19.6.17
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתי מכנסיים לוחצותד"ר בוסתן מור ‏19.6.17
הודעה בפורוםמכנסיים לוחצותחוששת ‏14.6.17
הודעה בפורוםמכנסיים לוחצותד"ר בוסתן מור ‏15.6.17
הודעה בפורוםחומצה פוליתתמר ‏13.6.17
הודעה בפורוםחומצה פוליתד"ר בוסתן מור ‏15.6.17
הודעה בפורוםשאלה בנושאבדיקת KBאנונימי ‏12.6.17
הודעה בפורוםשאלה בנושאבדיקת KBד"ר לייטס סופיה ‏17.6.17
הודעה בפורוםחיסון שעלת בהריוןיעל ‏12.6.17
הודעה בפורוםחיסון שעלת בהריוןד"ר לייטס סופיה ‏14.6.17
הודעה בפורוםשטיפת ירקות ופירותליאת ‏10.6.17
הודעה בפורוםשטיפת ירקות ופירותד"ר לייטס סופיה ‏14.6.17